جنگنده MIRAG 2000

جنگنده الکتریکی ( داکت فن ) مدل MIRAG 2000