پایه syma x8sw

پایه جدید کواد کوپتر x8sw

جنگنده MIRAG 2000

جنگنده الکتریکی ( داکت فن ) مدل MIRAG 2000