کوادکوپتر XKX300

کوادکوپتر ؟

کوادکوپتر در واقع همان هلیکوپتری است که چهار ملخ دارد. کوادکپترها به دلیل طراحی خاصی که نسبت به هلیکوپترها دارند، پرواز پایدارتری داشته که آن ها را برای کارهای نظارتی و تصویر برداری هوایی مناسب می کند. به خصوص، از آن ها در تحقیقات UAV ( هواپیمای بدون سرنشین که برای جمع آوری اطلاعات و عکس برداری استفاده می شود unmanned aerial vehicle) طی سال های اخیر استفاده های زیادی شده است. کوادکوپترها در سایزهای متفاوتی ارائه می شوند. بعضی از آن ها ابعادی کوچیک تر از یک CD دارند و بعضی دیگر پهنایی به اندازه ی یک متر دارند.

کاربرد کوادکوپتر

کوادهای شخصی در سال های اخیر چه به عنوان وسیله ای برای سرگرمی و چه به عنوان وسیله ای برای خلق عکس های زیبا توسط عکاس های حرفه ای خیلی مورد توجه قرار گرفته اند. با پیشرفت تکنولوژی، کاربردهای تازه ای از کوادها در حال ظهور کردن است که در ادامه به بخشی از آن ها می پردازیم.

صنعت هواپیمایی

یکی از کاربردهای جالب کوادها استفاده در صنعت هواپیمایی است. البته وقتی هواپیما در آسمان یا باند فرود است به هیچ عنوان کوادها مسئله خوش آیندی نیستند چرا که امکان برخورد و صدمه دیدن هواپیما وجود دارد، اما می توان از کوادها به منظور بررسی و تشخیص عیب های ظاهری بدنه ی هواپیما که نقش مهمی در ایمنی پرواز دارد استفاده کرد. این کار در گذشته به وسیله ی مهندسان آموزش دیده انجام می شده است. اما اکنون تنها نیاز است که کواد به همراه یک دوربین HD به پرواز درآید و مهندس ناظر آن را کنترل کرده و تصاویر و فیلم های لازم را از بدنه هواپیما تهیه کند و سپس با بررسی فیلم ها و تصاویر، نقص های بدنه ی هواپیما را تشخیص دهد. در واقع در این کاربرد نیاز به حضور فیزیکی انسان حذف شده است. یکی از شرکت های پیشگام در این زمینه easyjet می باشد.

۱۳

امداد و نجات

از کوادها می توان در عملیات نجات و کمک به افرادی که دچار سوانح و بلایای طبیعی شده اند هم استفاده نمود.

مثلا در شرایطی که افراد امداد رسان در حال جستجوی منطقه هستند می توان با به پرواز درآوردن کوادها و تهیه تصاویر و فیلم از منطقه ی تحت  بررسی، نقاطی را که افراد مصدوم در آن جا قرار دارند شناسایی کرده و تیم امداد رسان را به آن جا هدایت نمود. هم چنین به عنوان کاربردی که در آینده می تواند مطرح شود استفاده از ربات های امداد رسان که با کوادها به صورت رادیویی لینک ارتباطی دارند می تواند کیفیت امداد رسانی را ارتقا بخشد.

۱۴

معادن

در معادن نیز می توان کوادها را مورد استفاده قرار داد. چرا که برای تهیه تصاویر معدن جهت تشخیص نقاط خطرناک و حادثه خیز مانند دیواره های دارای درزه و ورودی معادن می تواند به کار آید. این بررسی ها می تواند در صورت ریزش دیواره های معدن خطرات جانی برای ناظران به همراه داشته باشد. همچنین در گذشته باید تصاویر هوایی با هلیکوپتر تهیه می شد که هزینه بالایی داشت. وجود کواد می تواند این هزیه را بسیار پایین آورد. در کل در کارهای نظارتی که برای کارکنان معدن  می تواند خطرات جدی وجود داشته باشد، بهتر است نقش نظارتی به کوادها واگذار شود.

۱۵

بعضی از شرکت های بزرک هم مانند Amazon و FedEX از کوادها برای تحویل محموله های خود در مناطق محلی استفاده کرده اند. هم چنین بعضی از پیتزا فروشی ها هم دست به چنین اقدامی زده اند.

البته کاربردهای کواد به این موارد محدود نمی شود و شما هم می توانید کاربردهای جالبی برای آن پیدا کنید.

چگونه یک کوادکوپتر پرواز می کند ؟

هلیکوپتر دارای یک ملخ بزرگ است که تمام توان لازم برای بالا کشیدن هلیکوپتر را فراهم می کند. همچنین یک ملخ کوچک هم روی دم وجود درد که گشتاور ایرودینامیکی ناشی از ملخ بزرگ را خنثی می کند.(بدون ملخ کوچک، بدنه هلیکوپتر با سرعت ملخ بزرگ و در خلاف جهت چرخش آن به دور خودش خواهد چرخید)

برخلاف هلیکوپتر، یک کوادکوپتر از چهار ملخ برای تولید نیروی بالابرنده استفاده می کند و هر ملخ یک چهارم وزن را تحمل میکند. بنابراین به موتورهای با قدرت کمتر و ارزان تر نیاز است. کنترل حرکت کوادکوپتر به وسیله تغییر دادن نیروی نسبی ناشی از هر ملخ به دست می آید.

البته برخی کواد کوپتر ها بیش از چهار موتور دارند نظیر ۶ و ۸ موتوره

چهار ملخ یک کوادکوپتر در رئوس یک مربع قرار داده شده اند که هر دو ملخی که در رئوس مقابل هم (به صورت قطری) قرار دارند در یک جهت می چرخند. یعنی دو ملخ در جهت عقربه های ساعت و دو ملخ در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخند. در واقع هر ملخ مخالف جهت ملخ همسایه ی خود می چرخد. اگر تمام ملخ ها در یک جهت بچرخند، حرکت کواد مانند هلیکوپتری است که روی دم خودش ملخ ندارد. این مورد در ویدیوی زیر قابل مشاهده است:

این دوران حول محور عمودی ناشی از عدم تعادل در گشتاور ایرودینامیکی است. به شکل زیر دقت کنید.

۱۷

گشتاور ایرودینامیکی ناشی از جفت ملخ اول به وسیله گشتاور تولیدی توسط جفت ملخ دوم (که درخلاف جهت اولی می چرخند) خنثی می شود. حال اگر به جای کوادکوپتر یک مولتی کوپتر داشته باشیم، برای بدست آوردن تعادل و پرواز پایدار، باید به تعداد موتورهایی که در یک جهت می چرخند، موتورهایی که در خلاف جهت آن ها می چرخند نیز وجود داشته باشد.

برای کنترل تعادل کوادکوپتر باید به وسیله سنسورها اندازه گیری بی وقفه انجام شده و تنظیمات سرعت به ملخ ها اعمال شود. این تنظیمات به صورت اتوماتیک توسط یک سیستم کنترل برای حفظ تعادل کواد انجام می شود. یک کوادکوپتر تعدادی درجه آزادی (قابل کنترل) دارد که هر کدام از این درجه های آزادی به وسیله تنظیم نیروی تولیدی هر ملخ قابل کنترل است. ابتدا کمی درباره آزادی های حرکت یک جسم پرنده صحبت می کنیم.

پایداری و کنترل یک هواپیما که می تواند آزادانه در سه بعد حرکت کند نسبت به خودرو یا کشتی که فقط می توانند در دو بعد حرکت کنند بسیار پیچیده تر است. هر تغییر در یکی از جهت ها روی سایر جهت ها هم تاثیر خواهد گذاشت. مطابق شکل زیر، سه خط فرضی را تصور کنید که از یک هواپیما عبور کرده و نقطه برخورد آن ها در مرکز ثقل هواپیما است.

Roll_Pitch_Yaw-300x257

هواپیما می تواند حول هرکدام از این محورها چرخش کند. چرخش حول این محورها اساس کار جهت گیری هواپیما و حرکت به سمت مطلوب را شکل می دهد. اصطلاحات فنی این چرخش ها به شکل زیر است:

-چرخش حول محوری که ا زجلو به عقب هواپیما عبور کرده roll یا دوران حول محور طولی نام دارد.

-چرخش حول محوری که از کناره های هواپیما عبور کرده Pitch یا دوران حول محور عرضی نام دارد.

-چرخش حول محوری که به صورت عمودی از هواپیما عبور کرده yaw یا دوران حول محور عمودی نام دارد.

اما برای چرخش کواد در جهت هایی که گفته شد، ملخ ها باید چگونه بچرخند؟

در کواد کوپترها برای این که take-off و فرود نرمی داشته باشیم باید ۴ موتور با سرعت یکسان به گردش درآیند. (فرض بر این است که وزن کواد کوپتر به صورت مساوری روی بدنه یا فریم قرار گرفته است).

متمایل شدن به چپ یا راست

برای متمایل شدن (یا چرخش) به راست یا چپ باید سرعت دو موتوری که در یک طرف هستند نسبت به سرعت دو موتوری که در طرف دیگر هستند افزایش پیدا کند. برای مثال اگر بخواهیم به سمت چپ متمایل شویم باید موتورهای سمت راست بدنه سریع تر بچرخند و موتورهای سمت چپ هم سرعت خود را کاهش بدهند. برای متمایل شدن به سمت راست باید خلاف حالتی که بیان شد اتفاق بی افتد، یعنی موتورهای  سمت چپ باید افزایش سرعت داده و موتورهای سمت راست سرعت خود را کاهش دهند.

متمایل شدن به جلو یا عقب

به همین ترتیب برای متمایل شدن به سمت جلو، دو موتور عقب باید سرعت را افزایش داده و موتورهای جلویی سرعت را کاهش بدهند. برای متمایل شدن به عقب باید معکوس این عملیات تکرار شود. یعنی دو موتور جلوی سرعت خود را افزایش داده و دو موتور عقبی سرعت خود را کاهش دهند.

چرخش به چپ یا راست حول محور عمودی

برای این که کواد به سمت چپ یا راست بچرخد باید دو موتور که به صورت قطری رو به روی هم هستند سرعت خود را افزایش دهند. برای چرخش ساعتگرد (به سمت راست) حول محور عمودی، باید دو موتوری که پاد ساعتگرد می چرخند افزایش سرعت پیدا کنند و دو موتور دیگر سرعت خود را کاهش دهند. هم چنین برای چرخش پادساعت گرد (به سمت چپ) حول محور عمودی، باید دو موتوری که ساعت گرد می چرخند افزایش سرعت داده و دو موتور دیگر سرعت خود را کاهش دهند. دلیل این که برای چرخش ساعتگرد از موتورهای پادساعتگرد استفاده می شود قانون سوم نیوتن است (چرا؟). به شکل زیر دقت کنید.

 

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید برای چرخش پادساعتگرد از موتورهای ساعتگرد استفاده شده است.

افزایش یا کاهش ارتفاع

با چرخش هر کدام از ملخ های کواد نیرویی به سمت بالا به کواد وارد می شود که مجموع نیروی حاصل از چرخش چهار ملخ همان نیروی بالا برنده ی کواد است. نیروی گرانش هم که برابر با وزن کواد است به سمت پایین به آن وارد خواهد شد. حال اگر این دو نیرو برابر با هم باشند، هم دیگر را خنثی کرده و کواد در یک ارتفاع ثابت باقی می ماند. در صورت بیشتر بودن نیروی بالابرنده، ارتفاع کواد افزایش پیدا می کند و در صورت بیشتر بودن نیروی گرانش، ارتفاع کواد کاهش پیدا خواهد کرد.

حرکت افقی به جلو یا عقب

به منظور حرکت افقی کوادکوپتر رو به جلو باید موتورهای عقبی نسبت به موتورهای جلویی سریع تر بچرخند که باعث متمایل شدن کواد به جلو می شود. حال در این وضعیت اگر سرعت تمام موتورها به یک میزان افزایش یابد، کواد به سمت جلو حرکت خواهد کرد. برای حرکت به سمت عقب هم عکس این مطلب درست است. یعنی باید موتورهای جلویی سریع تر بچرخند و سپس سرعت تمام موتورهای به یک میزان افزایش پیدا کند.

به نظر شما علت حرکت روبه جلو وقتی که کواد به سمت جلو متمایل میشود چیست؟

در این حالت نیروی بالابرنده ی کواد دیگر عمودی نیست و مایل می شود پس دارای یک مولفه ی عمودی و یک مولفه ی افقی خواهد بود. مولفه ی عمودی بسته به این که از نیروی گرانش بیشتر، کمتر یا مساوی با آن باشد، به ترتیب سبب افزایش، کاهش و حفظ ارتفاع کواد می شود. اما مولفه افقی نیروی بالا برنده کواد را به سمت جلو هدایت می کند.

معرفی قطعات کوادکوپتر

حال که با کاربردها و اصول پرواز کواد آشنا شدیم بهتر است درباره اجزای آن هم اطلاعاتی بدست آوریم. یک کواد معمولا شامل قطعاتی مانند : فریم یا بدنه، موتور، ملخ، باتری، سنسورهای IMU، کنترل کننده پرواز، فرستنده و گیرنده می باشد. می خواهیم چند مورد از مهم ترین قطعات کواد را به صورت ساختاری بررسی کنیم.

فریم

بدنه یا فریم ساختاری است که قطعات روی آن نصب می شود و باید دارای استقامت کافی باشد تا بتواند لرزش های ناشی از چرخش موتورها را تا حد ممکن خنثی کند. بدنه کوادکوپتر از ۲ یا ۳ بخش تشکیل شده است که لزوما هم نباید از یک جنس باشند.

-صفحه مرکزی که بردهای الکترونیک روی آن قرار می گیرند.

-چهار بازوی اصلی که به صفحه ی مرکزی وصل می شوند.

-چهار چنگک یا نگه دارنده ی موتورها که به انتهای بازوها وصل می شوند.

جنس بدنه عمدتا از مواد زیر می باشد: فیبر کربن، الومینیوم، چوب مانند MDF

۷

موتور

برای به پرواز درآوردن کوادها نیاز به موتورهایی پرسرعت است که با ولتاز DC کار می کنند و البته مشکلاتی مانند از بین رفتن جاروبک ها و جرقه زنی در آن ها وجود ندارد. به بیان دیگر عملکرد سریع، بی وقفه و صحیح موتورها جزء حیاتی ترین عوامل در پرواز کواد است. به همین دلیل بهترین گزینه استفاده از موتورهای براشلس است.

حال کمی درباره ی موتورهای براشلس توضیح می دهیم. این موتورها از این لحاظ که برای چرخاندن شافت از سیم پیچ و آهنربا استفاده می کنند به موتورهای DC معمولی شبیه هستند، اما روی شافت خود هیچ جاروبکی که باعث تغییر جهت جریان سیم پیچ ها شود ندارند (به همین دلیل به آن ها brushless یا بدون جاروبک می گویند). در عوض در مرکز خود سه سیم پیچ دارند که ثابت شده اند، به این معنا که سیم ها مستقیما به آن ها متصل بوده و نیازی به جاروبک ندارند. در فضای اطراف سیم پیچ ها تعدادی آهن ربا درون محفظه یک استوانه که به شافت متصل است قرار گرفته اند.

موتورهای براشلس نسبت به موتورهای DC معمولی سریع تر می چرخند و در یک سرعت معین توان کمتری مصرف می کنند. این موتورها به این دلیل که در جاروبک ها توان تلف شده ای ندارند (چون اصلا جاروبک ندارند) مصرف انرژی بهینه تری داردند.

موتورهای براشلس در انواع مختلفی عرضه می شوند که از نظر سایز و مصرف جریان تفاوت دارند. در زمان انتخاب موتور باید وزن، سایز، اندازه ملخ یا پروانه مورد استفاده و در نهایت به میزان جریان مصرفی دقت کرد. در تصویر زیر یک نمونه موتور براشلس که مربوط به یک فلاپی گردان قدیمی است را مشاهده می کنید. استاتور این موتور همان سیم پیچ های مرکزی است که ثابت هستند و روتور هم که در شکل به صورت وارونه در سمت راست قرار گرفته دارای آهن ربای دائمی است. چرخش این موتورهای نیازمند برد الکترونیک مخصوصی است.

۸۰۰px-Floppy_drive_spindle_motor_open

ESC

Electronic speed controller) ESC) یک برد الکترونیکی است که به موتور می گوید که با چه سرعتی بچرخد و برای هر موتور یک عدد نیاز است. هر کدام از ESC ها باید به صورت مستقیم یا از طریق برد توزیع کنند توان، به باتری متصل گردند. چرخش موتورها با سرعت بسیار دقیق به منظور پرواز پایدار اهمیت وجود ESC را نشان می دهد.

اغلب موتورهای براشلس دارای ۳ فاز هستند، بنابراین منبع تغذیه DC برای چرخاندن آن ها مناسب نیست. راه حل استفاده از  ESC است. ESC سه سیگنال فرکانس بالا با فاز متفاوت اما قابل کنترل را به طور پیوسته برای چرخش موتور تولید می کند و  هم چنین می تواند با source کردن جریان کافی باعث شود تا موتور در صورت نیاز توان بیشتری مصرف کند. ESC یک برد کنترل موتور ارزان قیمت با یک ورودی باتری و یک خروجی ۳ فاز برای موتور است. هر ESC به طور مستقل با یک سیگنال PPM (یا PWM) کنترل می شود. برای یک کوادکوپتر، کنترلر باید توانایی تولید فرکانس های تا حد امکان بالا را داشته باشد تا موتور بتواند به منظور پایداری بیشتر کواد، خیلی سریع تغییر سرعت دهد. برای مثال سیگنال PPM با ۲۰۰ یا ۳۰۰ هرتز مناسب است.

دو فاکتور مهم در انتخاب ESC نقش دارند:

 1. توانایی source کردن جریان کافی که حداقل باید ۱۰ آمپر باشد.
 2. امکان تغییر فرکانس سیگنال در محدوده دلخواه و قابل تنظیم.

در شکل زیر یک نمونه ESC که توانایی source کردن ۳۰ آمپر را دارد مشاهده می کنید.

۹

کنترل کننده پرواز

هیچ انسانی قادر نیست تا با استفاده از قوانین فیزیک بیان شده جهت پرواز کواد، تعادل کواد را حفظ کرده و آن را به مقصد مورد نظر هدایت کند. این جاست که کنترل کننده های پرواز وارد بازی می شوند. در واقع برد کنترل کننده پرواز مغز کواد است. این برد بر اساس ورودی، سرعت موتورها را کنترل می کند. مثلا فرمان حرکت افقی که از طرف خلبان صادر می شود به برد کنترل کننده پرواز داده شده و این برد سرعت موتورها را متناسب با این دستور تنظیم می کند. همچنین برای پروازی دقیق تر نیاز است تا علاوه بر کنترل خلبان، کنترل های دیگر که ناشی از اندازه گیری سرعت، شتاب، جهت، موقعیت جغرافیایی و … است به کواد اعمال شود. در نتیجه سنسورهایی مانند شتاب سنج و ژیروسکوپ که برای تعیین سرعت موتورها به کار می روند در این قسمت قرار گرفته اند. قسمتی که مسئول اندازه گیری است، IMU یا واحد اندازه گیری داخلی نام دارد.

IMU یک سنسور الکترونیکی است که وظیفه اندازه گیری سرعت، جهت و نیروی گرانش کواد را بر عهده دارد. این اندازه گیری ها کمک می کند تا محاسبات لازم برای تغییر سرعت موتور ها انجام شود. IMU ترکیبی از یک شتاب سنج ۳ محور و یک ژیروسکوپ (گردش نما) ۳ محور می باشد. در برخی موارد از یک مغناطیس سنج ۳ محور هم برای پایداری بیش تر محور عمودی استفاده می شود.

IMU چگونه کار می کند؟

شتاب سنج، نیرو و شتاب را اندازه گیری می کند، بنابراین گرانش به سمت پایین هم حس می شود. چون شتاب سنج، حس گرهای ۳ محور دارد، در نتیجه جهت دستگاه را هم می تواند تشخیص دهد.

ژیروسکوپ سرعت زاویه ای را اندازه گیری خواهد کرد. به بیان دیگر سرعت گردش حول سه محور را به دست می آورد.

استفاده از شتاب سنج به تنهایی

اگر فقط از شتاب سنج استفاده شود می توان جهت را نسبت به سطح زمین به دست اورد. اما وقتی لرزش موتورهای زیاد باشد، شتاب سنج نمی تواند لرزش را از جهت تشخیص دهد و ناپایدار می شود. بنابراین برای حل این مشکل سراغ ژیروسکوپ می رویم. در نتیجه بین لرزش و حرکت واقعی تمایز قائل خواهیم شد.

استفاده از ژیروسکوپ به تنهایی

با ژیروسکوپ می توانیم حرکت گردشی را تشخیص دهیم، پس چرا فقط از ژیروسکوپ استفاده نمی کنیم؟

ژیروسکوپ معمولا دچار رانش یا drift می شود به این معنا که اگر شروع به چرخش سنسور کنیم، خروجی ژیروسکوپ سرعت زاویه ای خواهد بود اما در صورت متوقف کردن حرکت، مطمئن نیستیم که خروجی ژیروسکوپ هم صفر می شود. اگر تنها از ژیروسکوپ استفاده شود بعد از توقف هم چنان خروجی غیر صفر وجود خواهد داشت. به همین دلیل از شتاب سنج هم در کنار ان استفاده می شود.

۱۰

کوادکوپتر XKX300 یکی از جدید ترین محصولات پروازی روز دنیاست که با ظاهری بسیار حرفه ای و امکانات فوق العاده بالا و متنوع نظر بسیاری از پرواز دوستان را به خود جلب کرده است . Drone ها به سرعت جای خود را در میان مردم باز کرده اند و بسیار از افراد برای تفریح و سرگرمی و یا کارها و پروژه های تخصصی و کسب در آمد از آن ها بهره می برند .
جهان آرسی مفتخر است تا در تنوع بسیار گسترده این روزهای بازار جهانی کوادکوپتر XK X300 را به کاربران گرامی ارائه کند .

 • طراحی ظاهری کوادکوپتر XKX300

ظاهر استایل XKX300 بسیار ماهرانه و فنی طراحی شده است . به گونه ای که در نگاه اول نظر هر کاربری را به خود جلب می کند . بدنه این Drone از ۴ بازو متشکل است که سر هر بازو یک ملخ ۳ پره گنجانده شده است . رادیو کنترل آن نیز مشکی رنگ است و حس یک پرواز خوب و قوی را به شما منتقل خواهد کرد . شما با در دست گرفت رادیوی این پرنده به راحتی می توانید کیفیت آن را احساس کنید .

 • کیفیت متریال بدنه  

هر کاربری پس از لمس پرنده و یا در دست گرفتن رادیوکنترل آن ، به این نتیجه پی برده است که متریال و کیفیت کوادکوپتر XK X300 فوق العاده بالاست و یقینا یک پروازبسیار حرفه ای و نرم را به ارمغان خواهد آورد . کوادکوپتر XKX300 در اثر سقوط و یا اصابت ضربه براحتی آسیب نمیبیند . این نوید را به شما می دهیم که می توانید با خیالی آسوده از پروازتان با این Drone حرفه ای لذت ببرید .

 • ابعاد کوادکوپتر XKX300  

ابعاد این Drone معادل ۷۶*۴۱۰*۴۲۰ میلی متر است و جرء کوادکوپتر های Outdoor محسوب می شود . شما  می توانید براحتی از پرنده خود در محیط های باز و غیر مسقف بهرهمند شوید . این پرنده در یک پکیج جعبه ، کیف مانند ارائه می شود که میتوانید براحتی آن را با خود به هر کجا ببرید .

کوادکوپتر XK X300 با مدت زمان پروازی بالا

 • باتری  ۲۰۰۰ میلی آمپری با توان بالا

باتری گنجاده شده در Drone فوق از نوع لیتیوم پلیمر با ولتاژ ۷٫۴ ولت و با ظرفیت  ۲۰۰۰ mAh  می باشد که میتواند تایم پروازی مفیدی معادل ۱۴ الی ۱۶ دقیقه را برای شما فراهم نماید . این مدت زمان پروازی برای پرنده ای که در طبقه بندی پرنده های تفریحی – سرگرمی قرار می گیرد بسیار عالیست . یقینا از این مقدار پرواز نهایت لذت را خواهید برد و اگر به دنبال افزایش زمان پرواز نیز هستید بهترین و آسان ترین راه نیز تهیه باتری یدک است .
پس از اتمام شارژ باتری حدود ۱۵۰ دقیقه زمان لازم است تا باتری مجددا شارژ کامل شود .

باتری این محصول از نسل جدید باتری ها بوده که به صورت خشابی در رون محفظه دستگاه قرار میگیرد . همچنین این باتری مجهز به نشانه گر هوشمند میزان شارژ است که از روی آن میزان شارژ باقی مانه دستگاه مشخص می شود .

 • برد رادیویی کوادکوپتر XK X300

رادیو کنترل این پرنده از نوع ۲٫۴ GHz ، هشت کاناله می باشد و میتواند بردی عمودی معادل ۱۵۰ الی ۲۰۰ و برد افقی معادل ۳۰۰ الی ۵۰۰ متر را برای شما فراهم نماید . شما می توانید در نقطه ای استاده و Drone خود را به پروازی دور دست هدایت نمایید . بی شک برد رادیویی این دستگاه شما را راضی خواهد کرد .

 • رنگ بندی  

کواد کوپتر XKX300 در یک رنگ سفید که رنگ استادارد Drone ها است قابل ارائه به کاربران عزیز می باشد . رنگ سفید در کوادکوپتر ها بسیار معمول و شایع است و یقینا میتواند نظر همگان را جلب نماید . البته لازم بذکر است ریموت کنترل این Drone کاملاً حرفه و مشکی رنگ بوده که می تواند حس یک پروازی حرفه ای را به شما القا نماید .

 • موتور های براش پرتوان کوادکوپتر XKX300

موتور های براش در پرنده های نیمه حرفه ای و Outdoor استفاده می شود که یقینا قرارگیری چنین موتورهایی برای این کوادکوپتر میتواند سرعت و دقت بالایی در پرواز را برای اپراتور تداعی کند .

 • LED های درخشان  

چراغ های بسیار زیبایی در زیر بازوان پرنده گنجانده شده است که بی شک علاوه بر زیبا کردن هر چه بیشتر پرنده و فراهم کردن پرواز در شب هنگام ، میتواند وضعیت های پروازی را به کاربر هشدار دهد و اورا مطلع سازد و مثلا در هنگام اتمام شارژ باتری چراغ ها شروع به تندتند چشمک زدن میکنند که باید پس از اعلام چنین وضعیتی پرنده به سرعت برای فرود آماده شود .

کوادکوپتر XK X300 مجهز به سیستم حفظ ارتفاع خودکار می باشد

کوادکوپتر XKX300 مجهز به سیستم حفظ ارتفاع خودکار بوده که این امر موجب می گردد تا Drone مذکور بتواند ارتفاع خود را به صورت کامل حفظ کرده تا خلبان آن با آرامش اقدام به ثبت و ضبط تصاویر نماید . این قابلیت در این محصول به قدر خوب و دقیق طراحی شده است که باعث شده تا این محصول جز بهترین کواد های سال ۲۰۱۷ معرفی شود . سیستم حفظ ارتفاع خودکار قابلیتی است که هم افراد حرفه ای از آن بهره می برند و هم افراد آماتور برای پرواز آسان تر .

کوادکوپتر XK X300 مجهز به یک دوربین ۸ مگاپیکسل HD می باشد

کوادکوپتر Xk x300 مجهز به یک دوربین ۸ مگاپیکسلی با کیفیت HD بوده که موجب می شود تا این محصول در دسته بندی محصولات نیمه حرفه ای قرار گیرد  . این پرنده بجای حمل یک دوربین بزرگ فقط یک لنز دوربین بسیار سبک را با خود حمل میکند که یقینا در مدت زمان پروازی نتیجه مثبتی به همراه دارد چرا که پرنده مجبور به صرف انرژی برای حمل دوربین نیست .
دوربین ۸ مگاپیکسلی این درون دارای قابلیت ارسال تصویر لحظه ای است که با نصب نرم افزار مربوطه و از طریق wifi میتوانید تصاویر را به صورت لحظه ای و آنی مشاهده نمایید و در صورت وجود و یا بروز هر اشتباهی در حین عکاسی و فیلمبرداری آن را اصلاح کنید .
برد ارسال تصویر لحظه این پرنده بر روی تلفن همراه تا حدود ۱۰۰ متر است که پس از آن تصاویر را بر روی رم قرار گرفته در دوربین ضبط می نماید همچنین شما می توانید برای تغییر زاویه دوربین لنز آن را به صورت دستی و به میزان دلخواه تغییر دهید .

توجه : دانلود نرم افزار مربوط به دوربین رایگان است و استفاده از آن در حین پرواز به هیچ بسته ی اینترنتی نیاز ندارد .

کوادکوپتر XK X300 مجهز به تیکاف و لندینگ خودکار می باشد

کواد کوپتر Xk x300 مجهز به سیستم تیکاف و لندینگ خودکار است ، این سیستم به این گونه عمل می کند با زدن یک کلیک پرنده روشن شده و در ارتفاع ۲ متری قرار گرفته و آماده فرمان پذیری از شما می شود و با یک کلیک دیگر در هر جایی که باشد به فشردن آن Drone شروع به کم کردن ارتفاع کرده و به آرامی فرود می آید . این قابلیت برای آن دسته از کاربرانی که نمیتوانند به صورت دستی پرنده را بلند کنند و یا بنشانند پیشنهاد می شود . همچنین لازم بذکر است که این محصول می تواند به صورت دستی و غیر اتوماتیک نیز پرواز کند .

 • حرکات ۳۶۰ درجه  

کوادکوپتر XKX300 دارای قابلیت انجام حرکات ۳۶۰ درجه می باشد بدین معنا و مفهوم که با فشردن دکمه ای میتوانید پرنده را وادار به پشتک زدن کنید و خنده و هیجانی وصف نشدنی را به خود و اطرافیانتان هدیه دهید . البته از آنجایی که سایز و ابعاد دستگاه بزرگ می باشد پیشنهاد می شود که از این قابلیت زیاد استفاده نکنید چرا که به موتورهای دستگاه فشار می آید .

کوادکوپتر XKX300 میتواند در تمامی جهات اصلی و حول محور خود به سمت راست و چپ براحتی حرکت کند .

 • جایروسکوپ های شش محوره 

طراحی و تعبیه جایروسکوپ های شش محوره کمک میکند تا پرنده به نرمی و بسیار استیبل بلند شود و پرواز کند . جایرو ها در تمامی پرنده ها وجود دارند اما دقت آنها در XK X300 بسیار بالاست و پرنده به طرفین کشیدگی ندارد .

کوادکوپتر XK X300 از آنجایی که دارای سایز بزرگ و قابلیت های متنوعی است برای مصارف مختلفی به افراد بالای ۱۲ سال پیشنهاد می شود . با استفاده از این درون میتوانید پرواز را تمرین کنید ، کارهای حرفه ای انجام دهید و یا حتی به عزیزانتان آن را هدیه دهید .

 • هدلس مود 

کوادکوپتر ها در حالت عادی دارای سر و جهت می باشند که کاربران نسبت به سر پرنده پرواز میکنند . تمامی درون ها دارای هدلس مود می باشند . هدلس مود بدین معنا و مفهوم است که با اکتیوسازی آن پرنده همچون کره بدون سروجهت می شود و کاربران در هدایت و کنترل آن راحت تر هستند .

 • ملخ 

شکل ظاهری ملخ های کوادکوپتر XKX300 بسیار منحصر بفرد است بگونه ای که هر ملخ دارای ۳ شاخه است . همین امر کمک میکند پرنده بسیار نرم و استیبل از روی زمین بلند شود . قدرت پرنده را در حین پرواز دوچندان کرده است .
بانصب گارد محافظ ملخ میتوانید ملخ ها را از اصابت ضربه و یا شکستگی حفظ کنید .
توجه : در صورت شکستن ملخ برای جابه جایی با ملخ جدید دقت بفرمایید که ملخ ها دو به ضربدری مثل یکدیگرند .

کوادکوپتر XKX300 دارای مود های سرعتی مختلفی است که کاربران بر اساس میزان تجربه و علاقه خود میتوانند از آنها بهره ببرند .

کوادکوپتر XK X300 قابلیت اتصال به عینک VR را نیز دارد

کوادکوپتر XKX300

کوادکوپتر XKX300

کنترل کوادکوپتر XKX300

کنترل کوادکوپتر XKX300

جالب است که بدانید با دانلود نرم افزار مربوطه میتوانید از عینک واقعیت مجازی نیز برای پرندتان بهره ببرید . به گونه ای که تلفن همراه را داخل عینک قرار می دهید و تصاویر را به صورت زنده و ۳D مشاهده میکنید . این قابلیت برای تجربه لذت پرواز های ریس و مسابقه ای و تجربه هیجان پیشنهاد می گردد .

 • کوادکوپتر XK X300 مناسب برای فضای outdoor و یا indoor ؟ 

به دلیل سایز و ابعاد نسبتا بزرگ این محصول استفاده از آن در محیط های باز پیشنهاد می گردد . البته با کسب مهارت پروازی در محیط های داخلی نیز می توانید از آن استفاده کرده و به اهداف خود جامه عمل بپوشانید .

در نتیجه میتوان گفت کوادکوپتر XK X300 دارای قابلیت های بسیار متنوعی است و در زمره ی پرنده های تفریحی – سرگرمی جزء کامل ترین هاست . این کوادکوپتر در دماهای مختلفی کار میکند و هیچ آسیبی به پرنده وارد نخواهد شد .

محتویات محصول : کوادکوپتر ، باتری ، رادیو کنترل ، دوربین ، شارژر ، ملخ ، گارد محافظ ملخ ، دفترچه راهنما



.

1,300,000 تومان
ناموجود
اشتراک گذاری در فیس بوک .... اشتراک گذاری در گوگل پلاس .... اشتراک گذاری در تویتر .... اشتراک گذاری در فیس نما .... اشتراک گذاری در کلوب

محصولات مرتبط

کواد کوپتر WLtoys Q303-B

خرید کواد کوپتر WLtoys Q303-B
970,000 تومان
ناموجود

کوادکوپتر W606-6

خرید کوادکوپتر W606-6
350,000 تومان

کواد کوپتر CX-35

کواد کوپتر CX-35
999,000 تومان

کواد کوپتر CX-32S

قیمت کواد کوپتر CX-32S
590,000 تومان
ناموجود












کلمات کلیدی