کوادکوپتر WLtoys Q393-E

کوادکوپتر ؟

کوادکوپتر در واقع همان هلیکوپتری است که چهار ملخ دارد. کوادکپترها به دلیل طراحی خاصی که نسبت به هلیکوپترها دارند، پرواز پایدارتری داشته که آن ها را برای کارهای نظارتی و تصویر برداری هوایی مناسب می کند. به خصوص، از آن ها در تحقیقات UAV ( هواپیمای بدون سرنشین که برای جمع آوری اطلاعات و عکس برداری استفاده می شود unmanned aerial vehicle) طی سال های اخیر استفاده های زیادی شده است. کوادکوپترها در سایزهای متفاوتی ارائه می شوند. بعضی از آن ها ابعادی کوچیک تر از یک CD دارند و بعضی دیگر پهنایی به اندازه ی یک متر دارند.

کاربرد کوادکوپتر

کوادهای شخصی در سال های اخیر چه به عنوان وسیله ای برای سرگرمی و چه به عنوان وسیله ای برای خلق عکس های زیبا توسط عکاس های حرفه ای خیلی مورد توجه قرار گرفته اند. با پیشرفت تکنولوژی، کاربردهای تازه ای از کوادها در حال ظهور کردن است که در ادامه به بخشی از آن ها می پردازیم.

صنعت هواپیمایی

یکی از کاربردهای جالب کوادها استفاده در صنعت هواپیمایی است. البته وقتی هواپیما در آسمان یا باند فرود است به هیچ عنوان کوادها مسئله خوش آیندی نیستند چرا که امکان برخورد و صدمه دیدن هواپیما وجود دارد، اما می توان از کوادها به منظور بررسی و تشخیص عیب های ظاهری بدنه ی هواپیما که نقش مهمی در ایمنی پرواز دارد استفاده کرد. این کار در گذشته به وسیله ی مهندسان آموزش دیده انجام می شده است. اما اکنون تنها نیاز است که کواد به همراه یک دوربین HD به پرواز درآید و مهندس ناظر آن را کنترل کرده و تصاویر و فیلم های لازم را از بدنه هواپیما تهیه کند و سپس با بررسی فیلم ها و تصاویر، نقص های بدنه ی هواپیما را تشخیص دهد. در واقع در این کاربرد نیاز به حضور فیزیکی انسان حذف شده است. یکی از شرکت های پیشگام در این زمینه easyjet می باشد.

۱۳

امداد و نجات

از کوادها می توان در عملیات نجات و کمک به افرادی که دچار سوانح و بلایای طبیعی شده اند هم استفاده نمود.

مثلا در شرایطی که افراد امداد رسان در حال جستجوی منطقه هستند می توان با به پرواز درآوردن کوادها و تهیه تصاویر و فیلم از منطقه ی تحت  بررسی، نقاطی را که افراد مصدوم در آن جا قرار دارند شناسایی کرده و تیم امداد رسان را به آن جا هدایت نمود. هم چنین به عنوان کاربردی که در آینده می تواند مطرح شود استفاده از ربات های امداد رسان که با کوادها به صورت رادیویی لینک ارتباطی دارند می تواند کیفیت امداد رسانی را ارتقا بخشد.

۱۴

معادن

در معادن نیز می توان کوادها را مورد استفاده قرار داد. چرا که برای تهیه تصاویر معدن جهت تشخیص نقاط خطرناک و حادثه خیز مانند دیواره های دارای درزه و ورودی معادن می تواند به کار آید. این بررسی ها می تواند در صورت ریزش دیواره های معدن خطرات جانی برای ناظران به همراه داشته باشد. همچنین در گذشته باید تصاویر هوایی با هلیکوپتر تهیه می شد که هزینه بالایی داشت. وجود کواد می تواند این هزیه را بسیار پایین آورد. در کل در کارهای نظارتی که برای کارکنان معدن  می تواند خطرات جدی وجود داشته باشد، بهتر است نقش نظارتی به کوادها واگذار شود.

۱۵

بعضی از شرکت های بزرک هم مانند Amazon و FedEX از کوادها برای تحویل محموله های خود در مناطق محلی استفاده کرده اند. هم چنین بعضی از پیتزا فروشی ها هم دست به چنین اقدامی زده اند.

البته کاربردهای کواد به این موارد محدود نمی شود و شما هم می توانید کاربردهای جالبی برای آن پیدا کنید.

چگونه یک کوادکوپتر پرواز می کند ؟

هلیکوپتر دارای یک ملخ بزرگ است که تمام توان لازم برای بالا کشیدن هلیکوپتر را فراهم می کند. همچنین یک ملخ کوچک هم روی دم وجود درد که گشتاور ایرودینامیکی ناشی از ملخ بزرگ را خنثی می کند.(بدون ملخ کوچک، بدنه هلیکوپتر با سرعت ملخ بزرگ و در خلاف جهت چرخش آن به دور خودش خواهد چرخید)

برخلاف هلیکوپتر، یک کوادکوپتر از چهار ملخ برای تولید نیروی بالابرنده استفاده می کند و هر ملخ یک چهارم وزن را تحمل میکند. بنابراین به موتورهای با قدرت کمتر و ارزان تر نیاز است. کنترل حرکت کوادکوپتر به وسیله تغییر دادن نیروی نسبی ناشی از هر ملخ به دست می آید.

البته برخی کواد کوپتر ها بیش از چهار موتور دارند نظیر ۶ و ۸ موتوره

چهار ملخ یک کوادکوپتر در رئوس یک مربع قرار داده شده اند که هر دو ملخی که در رئوس مقابل هم (به صورت قطری) قرار دارند در یک جهت می چرخند. یعنی دو ملخ در جهت عقربه های ساعت و دو ملخ در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخند. در واقع هر ملخ مخالف جهت ملخ همسایه ی خود می چرخد. اگر تمام ملخ ها در یک جهت بچرخند، حرکت کواد مانند هلیکوپتری است که روی دم خودش ملخ ندارد. این مورد در ویدیوی زیر قابل مشاهده است:

این دوران حول محور عمودی ناشی از عدم تعادل در گشتاور ایرودینامیکی است. به شکل زیر دقت کنید.

۱۷

گشتاور ایرودینامیکی ناشی از جفت ملخ اول به وسیله گشتاور تولیدی توسط جفت ملخ دوم (که درخلاف جهت اولی می چرخند) خنثی می شود. حال اگر به جای کوادکوپتر یک مولتی کوپتر داشته باشیم، برای بدست آوردن تعادل و پرواز پایدار، باید به تعداد موتورهایی که در یک جهت می چرخند، موتورهایی که در خلاف جهت آن ها می چرخند نیز وجود داشته باشد.

برای کنترل تعادل کوادکوپتر باید به وسیله سنسورها اندازه گیری بی وقفه انجام شده و تنظیمات سرعت به ملخ ها اعمال شود. این تنظیمات به صورت اتوماتیک توسط یک سیستم کنترل برای حفظ تعادل کواد انجام می شود. یک کوادکوپتر تعدادی درجه آزادی (قابل کنترل) دارد که هر کدام از این درجه های آزادی به وسیله تنظیم نیروی تولیدی هر ملخ قابل کنترل است. ابتدا کمی درباره آزادی های حرکت یک جسم پرنده صحبت می کنیم.

پایداری و کنترل یک هواپیما که می تواند آزادانه در سه بعد حرکت کند نسبت به خودرو یا کشتی که فقط می توانند در دو بعد حرکت کنند بسیار پیچیده تر است. هر تغییر در یکی از جهت ها روی سایر جهت ها هم تاثیر خواهد گذاشت. مطابق شکل زیر، سه خط فرضی را تصور کنید که از یک هواپیما عبور کرده و نقطه برخورد آن ها در مرکز ثقل هواپیما است.

Roll_Pitch_Yaw-300x257

هواپیما می تواند حول هرکدام از این محورها چرخش کند. چرخش حول این محورها اساس کار جهت گیری هواپیما و حرکت به سمت مطلوب را شکل می دهد. اصطلاحات فنی این چرخش ها به شکل زیر است:

-چرخش حول محوری که ا زجلو به عقب هواپیما عبور کرده roll یا دوران حول محور طولی نام دارد.

-چرخش حول محوری که از کناره های هواپیما عبور کرده Pitch یا دوران حول محور عرضی نام دارد.

-چرخش حول محوری که به صورت عمودی از هواپیما عبور کرده yaw یا دوران حول محور عمودی نام دارد.

اما برای چرخش کواد در جهت هایی که گفته شد، ملخ ها باید چگونه بچرخند؟

در کواد کوپترها برای این که take-off و فرود نرمی داشته باشیم باید ۴ موتور با سرعت یکسان به گردش درآیند. (فرض بر این است که وزن کواد کوپتر به صورت مساوری روی بدنه یا فریم قرار گرفته است).

متمایل شدن به چپ یا راست

برای متمایل شدن (یا چرخش) به راست یا چپ باید سرعت دو موتوری که در یک طرف هستند نسبت به سرعت دو موتوری که در طرف دیگر هستند افزایش پیدا کند. برای مثال اگر بخواهیم به سمت چپ متمایل شویم باید موتورهای سمت راست بدنه سریع تر بچرخند و موتورهای سمت چپ هم سرعت خود را کاهش بدهند. برای متمایل شدن به سمت راست باید خلاف حالتی که بیان شد اتفاق بی افتد، یعنی موتورهای  سمت چپ باید افزایش سرعت داده و موتورهای سمت راست سرعت خود را کاهش دهند.

متمایل شدن به جلو یا عقب

به همین ترتیب برای متمایل شدن به سمت جلو، دو موتور عقب باید سرعت را افزایش داده و موتورهای جلویی سرعت را کاهش بدهند. برای متمایل شدن به عقب باید معکوس این عملیات تکرار شود. یعنی دو موتور جلوی سرعت خود را افزایش داده و دو موتور عقبی سرعت خود را کاهش دهند.

چرخش به چپ یا راست حول محور عمودی

برای این که کواد به سمت چپ یا راست بچرخد باید دو موتور که به صورت قطری رو به روی هم هستند سرعت خود را افزایش دهند. برای چرخش ساعتگرد (به سمت راست) حول محور عمودی، باید دو موتوری که پاد ساعتگرد می چرخند افزایش سرعت پیدا کنند و دو موتور دیگر سرعت خود را کاهش دهند. هم چنین برای چرخش پادساعت گرد (به سمت چپ) حول محور عمودی، باید دو موتوری که ساعت گرد می چرخند افزایش سرعت داده و دو موتور دیگر سرعت خود را کاهش دهند. دلیل این که برای چرخش ساعتگرد از موتورهای پادساعتگرد استفاده می شود قانون سوم نیوتن است (چرا؟). به شکل زیر دقت کنید.

 

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید برای چرخش پادساعتگرد از موتورهای ساعتگرد استفاده شده است.

افزایش یا کاهش ارتفاع

با چرخش هر کدام از ملخ های کواد نیرویی به سمت بالا به کواد وارد می شود که مجموع نیروی حاصل از چرخش چهار ملخ همان نیروی بالا برنده ی کواد است. نیروی گرانش هم که برابر با وزن کواد است به سمت پایین به آن وارد خواهد شد. حال اگر این دو نیرو برابر با هم باشند، هم دیگر را خنثی کرده و کواد در یک ارتفاع ثابت باقی می ماند. در صورت بیشتر بودن نیروی بالابرنده، ارتفاع کواد افزایش پیدا می کند و در صورت بیشتر بودن نیروی گرانش، ارتفاع کواد کاهش پیدا خواهد کرد.

حرکت افقی به جلو یا عقب

به منظور حرکت افقی کوادکوپتر رو به جلو باید موتورهای عقبی نسبت به موتورهای جلویی سریع تر بچرخند که باعث متمایل شدن کواد به جلو می شود. حال در این وضعیت اگر سرعت تمام موتورها به یک میزان افزایش یابد، کواد به سمت جلو حرکت خواهد کرد. برای حرکت به سمت عقب هم عکس این مطلب درست است. یعنی باید موتورهای جلویی سریع تر بچرخند و سپس سرعت تمام موتورهای به یک میزان افزایش پیدا کند.

به نظر شما علت حرکت روبه جلو وقتی که کواد به سمت جلو متمایل میشود چیست؟

در این حالت نیروی بالابرنده ی کواد دیگر عمودی نیست و مایل می شود پس دارای یک مولفه ی عمودی و یک مولفه ی افقی خواهد بود. مولفه ی عمودی بسته به این که از نیروی گرانش بیشتر، کمتر یا مساوی با آن باشد، به ترتیب سبب افزایش، کاهش و حفظ ارتفاع کواد می شود. اما مولفه افقی نیروی بالا برنده کواد را به سمت جلو هدایت می کند.

معرفی قطعات کوادکوپتر

حال که با کاربردها و اصول پرواز کواد آشنا شدیم بهتر است درباره اجزای آن هم اطلاعاتی بدست آوریم. یک کواد معمولا شامل قطعاتی مانند : فریم یا بدنه، موتور، ملخ، باتری، سنسورهای IMU، کنترل کننده پرواز، فرستنده و گیرنده می باشد. می خواهیم چند مورد از مهم ترین قطعات کواد را به صورت ساختاری بررسی کنیم.

فریم

بدنه یا فریم ساختاری است که قطعات روی آن نصب می شود و باید دارای استقامت کافی باشد تا بتواند لرزش های ناشی از چرخش موتورها را تا حد ممکن خنثی کند. بدنه کوادکوپتر از ۲ یا ۳ بخش تشکیل شده است که لزوما هم نباید از یک جنس باشند.

-صفحه مرکزی که بردهای الکترونیک روی آن قرار می گیرند.

-چهار بازوی اصلی که به صفحه ی مرکزی وصل می شوند.

-چهار چنگک یا نگه دارنده ی موتورها که به انتهای بازوها وصل می شوند.

جنس بدنه عمدتا از مواد زیر می باشد: فیبر کربن، الومینیوم، چوب مانند MDF

۷

موتور

برای به پرواز درآوردن کوادها نیاز به موتورهایی پرسرعت است که با ولتاز DC کار می کنند و البته مشکلاتی مانند از بین رفتن جاروبک ها و جرقه زنی در آن ها وجود ندارد. به بیان دیگر عملکرد سریع، بی وقفه و صحیح موتورها جزء حیاتی ترین عوامل در پرواز کواد است. به همین دلیل بهترین گزینه استفاده از موتورهای براشلس است.

حال کمی درباره ی موتورهای براشلس توضیح می دهیم. این موتورها از این لحاظ که برای چرخاندن شافت از سیم پیچ و آهنربا استفاده می کنند به موتورهای DC معمولی شبیه هستند، اما روی شافت خود هیچ جاروبکی که باعث تغییر جهت جریان سیم پیچ ها شود ندارند (به همین دلیل به آن ها brushless یا بدون جاروبک می گویند). در عوض در مرکز خود سه سیم پیچ دارند که ثابت شده اند، به این معنا که سیم ها مستقیما به آن ها متصل بوده و نیازی به جاروبک ندارند. در فضای اطراف سیم پیچ ها تعدادی آهن ربا درون محفظه یک استوانه که به شافت متصل است قرار گرفته اند.

موتورهای براشلس نسبت به موتورهای DC معمولی سریع تر می چرخند و در یک سرعت معین توان کمتری مصرف می کنند. این موتورها به این دلیل که در جاروبک ها توان تلف شده ای ندارند (چون اصلا جاروبک ندارند) مصرف انرژی بهینه تری داردند.

موتورهای براشلس در انواع مختلفی عرضه می شوند که از نظر سایز و مصرف جریان تفاوت دارند. در زمان انتخاب موتور باید وزن، سایز، اندازه ملخ یا پروانه مورد استفاده و در نهایت به میزان جریان مصرفی دقت کرد. در تصویر زیر یک نمونه موتور براشلس که مربوط به یک فلاپی گردان قدیمی است را مشاهده می کنید. استاتور این موتور همان سیم پیچ های مرکزی است که ثابت هستند و روتور هم که در شکل به صورت وارونه در سمت راست قرار گرفته دارای آهن ربای دائمی است. چرخش این موتورهای نیازمند برد الکترونیک مخصوصی است.

۸۰۰px-Floppy_drive_spindle_motor_open

ESC

Electronic speed controller) ESC) یک برد الکترونیکی است که به موتور می گوید که با چه سرعتی بچرخد و برای هر موتور یک عدد نیاز است. هر کدام از ESC ها باید به صورت مستقیم یا از طریق برد توزیع کنند توان، به باتری متصل گردند. چرخش موتورها با سرعت بسیار دقیق به منظور پرواز پایدار اهمیت وجود ESC را نشان می دهد.

اغلب موتورهای براشلس دارای ۳ فاز هستند، بنابراین منبع تغذیه DC برای چرخاندن آن ها مناسب نیست. راه حل استفاده از  ESC است. ESC سه سیگنال فرکانس بالا با فاز متفاوت اما قابل کنترل را به طور پیوسته برای چرخش موتور تولید می کند و  هم چنین می تواند با source کردن جریان کافی باعث شود تا موتور در صورت نیاز توان بیشتری مصرف کند. ESC یک برد کنترل موتور ارزان قیمت با یک ورودی باتری و یک خروجی ۳ فاز برای موتور است. هر ESC به طور مستقل با یک سیگنال PPM (یا PWM) کنترل می شود. برای یک کوادکوپتر، کنترلر باید توانایی تولید فرکانس های تا حد امکان بالا را داشته باشد تا موتور بتواند به منظور پایداری بیشتر کواد، خیلی سریع تغییر سرعت دهد. برای مثال سیگنال PPM با ۲۰۰ یا ۳۰۰ هرتز مناسب است.

دو فاکتور مهم در انتخاب ESC نقش دارند:

 1. توانایی source کردن جریان کافی که حداقل باید ۱۰ آمپر باشد.
 2. امکان تغییر فرکانس سیگنال در محدوده دلخواه و قابل تنظیم.

در شکل زیر یک نمونه ESC که توانایی source کردن ۳۰ آمپر را دارد مشاهده می کنید.

۹

کنترل کننده پرواز

هیچ انسانی قادر نیست تا با استفاده از قوانین فیزیک بیان شده جهت پرواز کواد، تعادل کواد را حفظ کرده و آن را به مقصد مورد نظر هدایت کند. این جاست که کنترل کننده های پرواز وارد بازی می شوند. در واقع برد کنترل کننده پرواز مغز کواد است. این برد بر اساس ورودی، سرعت موتورها را کنترل می کند. مثلا فرمان حرکت افقی که از طرف خلبان صادر می شود به برد کنترل کننده پرواز داده شده و این برد سرعت موتورها را متناسب با این دستور تنظیم می کند. همچنین برای پروازی دقیق تر نیاز است تا علاوه بر کنترل خلبان، کنترل های دیگر که ناشی از اندازه گیری سرعت، شتاب، جهت، موقعیت جغرافیایی و … است به کواد اعمال شود. در نتیجه سنسورهایی مانند شتاب سنج و ژیروسکوپ که برای تعیین سرعت موتورها به کار می روند در این قسمت قرار گرفته اند. قسمتی که مسئول اندازه گیری است، IMU یا واحد اندازه گیری داخلی نام دارد.

IMU یک سنسور الکترونیکی است که وظیفه اندازه گیری سرعت، جهت و نیروی گرانش کواد را بر عهده دارد. این اندازه گیری ها کمک می کند تا محاسبات لازم برای تغییر سرعت موتور ها انجام شود. IMU ترکیبی از یک شتاب سنج ۳ محور و یک ژیروسکوپ (گردش نما) ۳ محور می باشد. در برخی موارد از یک مغناطیس سنج ۳ محور هم برای پایداری بیش تر محور عمودی استفاده می شود.

IMU چگونه کار می کند؟

شتاب سنج، نیرو و شتاب را اندازه گیری می کند، بنابراین گرانش به سمت پایین هم حس می شود. چون شتاب سنج، حس گرهای ۳ محور دارد، در نتیجه جهت دستگاه را هم می تواند تشخیص دهد.

ژیروسکوپ سرعت زاویه ای را اندازه گیری خواهد کرد. به بیان دیگر سرعت گردش حول سه محور را به دست می آورد.

استفاده از شتاب سنج به تنهایی

اگر فقط از شتاب سنج استفاده شود می توان جهت را نسبت به سطح زمین به دست اورد. اما وقتی لرزش موتورهای زیاد باشد، شتاب سنج نمی تواند لرزش را از جهت تشخیص دهد و ناپایدار می شود. بنابراین برای حل این مشکل سراغ ژیروسکوپ می رویم. در نتیجه بین لرزش و حرکت واقعی تمایز قائل خواهیم شد.

استفاده از ژیروسکوپ به تنهایی

با ژیروسکوپ می توانیم حرکت گردشی را تشخیص دهیم، پس چرا فقط از ژیروسکوپ استفاده نمی کنیم؟

ژیروسکوپ معمولا دچار رانش یا drift می شود به این معنا که اگر شروع به چرخش سنسور کنیم، خروجی ژیروسکوپ سرعت زاویه ای خواهد بود اما در صورت متوقف کردن حرکت، مطمئن نیستیم که خروجی ژیروسکوپ هم صفر می شود. اگر تنها از ژیروسکوپ استفاده شود بعد از توقف هم چنان خروجی غیر صفر وجود خواهد داشت. به همین دلیل از شتاب سنج هم در کنار ان استفاده می شود.

۱۰

کوادکوپتر WLtoys Q393-E محصول جدید کمپانی WLtoys با داشتن ویژگی های منحصر بفردش کاربران زیادی را به سمت خود جلب کرده است . در بازار رقابتی حال حاضر دنیا ، تولید کنندگان برای جذب کاربران بیشتر همواره در حال تکاپو هستند و سعی دارند با طراحی و تولید محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب به این خواسته و هدفشان جامه عمل بپوشانند و بتوانند رقبای خود را از میدان به در کنند . امروزه شاهد رقابت گسترده ای میان کمپانی های تولید کننده پرنده های تفریحی – سرگرمی نیز می باشیم . آن ها برای موفقیت در این رقابت تلاش می کنند محصولاتی کاربردی و متناسب با نیاز متقاضیان طراحی و تولید کنند . ویژگی های این محصول به شرح زیر است :

 • کمپانی 

کوادکوپتر کوادکوپتر WLtoys Q393-E محصول جدید کمپانی WLtoys واقع در کشور چین می باشد . این پرنده که در سال ۲۰۱۷ میلادی رونمایی شده است همانند دیگر محصولات این کمپانی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و یقینا در نگاه اول و یا با لمس فیزیکی محصول به این موضوع پی خواهید برد .

 • ابعاد

ابعاد کوادکوپتر Q393-E معادل ۱۵*۵۰*۵۰ سانتی متر می باشد و در زمره Drone های تفریحی – سرگرمی حرفه ای  قرار دارد و با توجه به سایز دستگاه برای محیط های Outdoor توصیه می گردد .

 • طراحی آیرودینامیکی کوادکوپتر WLTOYS Q393-E

کوادکوپتر کوادکوپتر WLtoys Q393-E با طراحی بسیار مهندسی و حرفه ای خود نظر هر کاربری را به خود جلب میکند و به دلیل سایز ، ابعاد و وزن استانداردی که دارد برای تفریح و سرگرمی و انجام پروژه های حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد . سایز بزرگ Drone آن را برای پرواز در محیط های باز مقاوم کرده است .

 • کیفیت و متریال بدنه 

بدنه کوادکوپتر کوادکوپتر WLtoys Q393-E از نوعی پلاستیک مقاوم ساخته شده است که پرنده را در مقابل ضربه و یا سقوط بسیار مقاوم کرده است و کاربر میتواند با خیالی آسوده به پرواز بپردازد و از هرگونه خطری که شاید کوادکوپتر را تهدید میکند نترسد .

 • رادیو کنترل 

این کوادکوپتر دارای یک رادیو کنترل ۲٫۴ گیگاهرتزی می باشد و قادر است برد افقی معادل ۵۰۰ متر و برد عمودی معادل ۱۵۰ متر را برای شما فراهم سازد . طراحی  ارگونومیک مناسب رادیو کنترل باعث احساس راحتی در حین پرواز می شود . ریموت کنترل بسیار خوش دست است و تمامی دکمه های مربوط به تنظیمات تریم ها و اتوپایلوت در دستان شماست .

منبع تغذیه رادیو کنترل از ۴ عدد باتری قلمی است که بسیار نیز کم مصرف است .

 • باتری 

باتری کوادروتور Q393-E از نوع ۷٫۴ ولت ۲۶۰۰ میلی آمپر است . شکل ظاهری این باتری خشابی بوده و طراحی ظاهر آن از باتری های محصولات پروازی کمپانی DJI همانند فانتوم و اسپارک الهام گرفته شده است .

 • تایم پرواز 

باتری بکار رفته در این پرنده قادر است تایم پروازی معادل ۱۵ دقیقه را برای کاربران فراهم سازد ( برای افزایش تایم پرواز بهترین راه تهیه باتری یدک است ) این زمان برای پرواز بسیار طولانی است و یقینا کاربران میتوانند به صورت کامل به پرواز پرداخته و نیاز های متنوع خود را پوشش دهند .

 • شارژ باتری 

پس از اتمام شارژ باتری کافی است تنها با صرف حدودا ۶۰ دقیقه باتری را مجدد شارژ و از پرواز لذت ببرید .

 • جایروسکوپ های ۶ محوره 

تعبیه جایروسکوپ های ۶ محوره بسیار حرفه ای در کوادکوپتر کواد کوپتر WLtoys Q393-E باعث شده پرنده بسیار نرم و استیبل پرواز کند و در حین پرواز کوچکترین کشیدگی به طرفین نداشته باشد .

 • موتور

موتور هایی گه در این کوادکوپتر بکار رفته است از نوع براش میباشد . موتورهای براش نسل ۲۰۱۷ که اغلب در درون های جدید و نیمه حرفه ای بکار گرفته می شوند پروازی بسیار دقیق و استیبل را به پرواز دوستان هدیه می کنند چرا که باید این نکته را به خاطر داشته باشید که موتور ها قلب یک کوادکوپتر هستند و Drone به کمک موتور هاست که می تواند اوج بگیرد و خوب پرواز کند .

 • وزن 

وزن کوادکوپتر Q393-E معادل ۶۳۲ گرم است و به نسبت ، وزن سنگینی است و یقینا طاقت باد و نسیم را در محیط های باز دارد .

دوربین کوادکوپتر کوادکوپتر Q393-E مجهز به یک گیمبال

 • دوربین و گیمبال 

کوادکوپتر کوادکوپتر WLtoys Q393-E دارای یک دوربین با کیفیت ۵ مگاپیکسل HD می باشد . این دوربین دارای قابلیت FPV ( ارسال تصویر لحظه ای ) است و تا برد حداکثر ۱۰۰ متر کاربر قادر است خروجی کار را به صورت لحظه ای مشاهده کند . علاوه بر این ، این دوربین دارای رم نیز میباشد و در صورت خروج از محدوده wifi ، خروجی روی رم ذخیره می گردد .
دوربین این پرنده بر روی یک گیمبال یک محوره تعبیه گشته که کاربر را قادر به تغییر زاویه دوربین میکند .

کوادکوپتر Q393-E دارای قابلیت بازگشت به خانه می باشد

یکی از ویژگی های کواد کوپتر Q393-E قابلیت بازگشت به خانه آن است . تعبیه یک قطب نمای دقیق در این پرنده باعث شده است کارایی این آپشن بالا رفته و بتوان تا حدودی به آن اطمینان کرد .

کوادکوپتر Q393-E دارای قابلیت تیکاف و لندینگ خودکار است

بوسیله این قابلیت دیگر نگران بلند کردن و بر زمین نشاندن پرندتان نباشید ! تیکاف و لندینگ خودکار ویژگی پرطرفدار محصولات پروازی جدید می باشد . به کمک این قابلیت پرنده تا ارتفاع ۱٫۲ متری بالا می آید و هنگام نشستن نیز بوسیله دکمه ای که برای این منظور روی رادیو کنترل تعبیه گشته پرنده روی زمین می نشیند .

 • حرکات ۳D 

ویژگی عمومی تمامی پرنده های تفریحی – سرگرمی انجام حرکات ۳D می باشد که به طور حتم کوادکوپتر کوادکوپتر WLtoys Q393-E از این قاعده مستثنی نیست اما با توجه به ابعاد پرنده انجام این حرکات بطور مداوم توصیه نمی گردد .

کوادکوپتر کوادکوپتر WLtoys Q393-E دارای حفظ ارتفاع خودکار است .

حفظ ارتفاع خودکار پرنده ، یکی از فاکتور های مهم برای داشتن یک پرواز لذت بخش است . کوادکوپتر Q393-E با داشتن قابلیت حفظ ارتفاع خودکار در هر ارتفاعی که کاربر بخواهد قرار میگیرد و دیگر کاربر دغدغه کنترل ارتفاع پرنده را ندارد و تنها کافیست تا جهات آن را کنترل کند .

فروش کوادکوپتر WLtoys Q393-E

فروش کوادکوپتر WLtoys Q393-E

پک کوادکوپتر WLtoys Q393-E

پک کوادکوپتر WLtoys Q393-E

کوادکوپتر کوادکوپتر WLtoys Q393-E دارای قابلیت عکس برداری و فیلم برداری از روی رادیو کنترل میباشد

شاید یکی از ویژگی هایی که این کوادکوپتر را از سایرین متمایز کرده است قابلیت عکس برداری بوسیله رادیو کنترل می باشد . بر روی ریموت کنترل این محصول دکمه ای طراحی گشته که بوسیله آن کاربر می تواند از سوژه مورد نظر عکس و یا فیلم برداری کند .

 • مود های پروازی 

کوادکوپتر کواد کوپتر WLtoys Q393-E دارای ۴ مود پروازی ۴۰ . ۶۰ . ۸۰ و ۱۰۰ می باشد که برای افراد تازه کار و مبتدی مود پروازی آرام توصیه می گردد . این نکته نیز شایان ذکر است که حداکثر سرعت این پرنده ۶۰ کیلومتر بر ساعت بوده و کاربر میتواند پس از کسب تجربه و مهارت پروازی از مود پروازی سریع این پرنده و حداکثر سرعت آن نیز لذت ببرد . بر اساس نیاز و سلیقه خود میتوانید بین مود ها سوییچ کنید . علاوه بر این میتوانید بین ۲ مود Low و High نیز جابه جا شده و یک سرعت آرام و یا یک سرعت سریع را برای پرواز خود برگزینید .

کوادکوپتر Q393-E دارای آپشن کنترل با تلفن همراه می باشد

کواد کوپتر Q393-E را بوسیله تلفن همراه نیز میتوان کنترل کرد . بر روی تلفن همراه ، یک رادیو کنترل شبیه سازی می شود و این امکان را برای کاربر فراهم می آورد که پرنده را بوسیله موبایلش کنترل کند .

 • تلمتری چیست ؟ 

کوادکوپتر کوادکوپتر WLtoys Q393-E دارای تلمتری هوشمند است که بوسیله آن میتوان میزان شارژ باتری پرنده ، آلارم هشدار باتری ، سرعت ، مسافت و حداکثر بردی که پرنده طی کرده است را مشاهده نمود .

 • هدلس مود 

هدلس مود آپشنی است که با فعال کردن آن پرنده همچون کره بدون سر و جهت می شود و دیگر نیازی نیست که پرنده را مطابق جهات آن به پرواز در آورد زیرا جهات آن از بین رفته است .

 • LED 

طراحی و تعبیه چراغ هایی زیبا و چشم نواز در زیر بازوان این کوادکوپتر علاوه بر بخشیدن ظاهری خاص و متفاوت به آن ، پرواز در شب هنگام را برای کاربران علاقه مند سهل کرده است .

 • قابلیت حمل بار 

کوادکوپتر کوادکوپتر WLtoys Q393-E قادر است تا وزن ۲۰۰ گرم را براحتی با خود حمل کند . در واقع میتوان این پیشنهاد را داد که اگر از کیفیت دوربین اصلی پرنده راضی نبودید میتوانید براحتی از انواع دوربین های گوپرو ، شیائومی و یا اسپورت کم استفاده کنید و آن را زیر پرنده نصب کنبد چرا که Drone قادر به بلند کردن وزن چنین دوربین هایی می باشد .

 • قابلیت تریم به صورت خودکار در کوادکوپتر Q393-E

در کوادکوپتر Q393-E تریم ها به صورت خودکار با توجه به شرایط پروازی انجام میشود و در نتیجه پروازی بسیار نرم و استیبل را برای شما تداعی می کند . در صورت نیاز تریم کردن به صورت دستی ، دکمه های آن بر روی رادیو کنترل در اختیار شماست .

کوادکوپتر WLTOYS Q393-E به دلیل ویژگی های بسیار منحصر بفردی که دارد در زمره پرنده های نیمه حرفه ای قرار می گیرد و به دلیل رنج قیمتی مناسبش رضایت و توجه بسیاری از پرواز دوستان را به خود معطوف کرده است .

محتویات محصول : کواد کوپتر – رادیو کنترل – پک دوربین ۵ مگا پیکسلی – باتری – ۴ عدد ملخ یدک – شارژر – گارد محافظ – آچار.

999,000 تومان
ناموجود
اشتراک گذاری در فیس بوک .... اشتراک گذاری در گوگل پلاس .... اشتراک گذاری در تویتر .... اشتراک گذاری در فیس نما .... اشتراک گذاری در کلوب

محصولات مرتبط

کواد کوپتر CX-91 Jumper

1,600,000 تومان

کواد کوپتر CX-35

کواد کوپتر CX-35
999,000 تومان

کوادکوپتر MJX X102S

خرید کوادکوپتر MJX X102S
1,100,000 تومان
ناموجود

کوادکوپتر W606-5 Flanker

کوادکوپتر W606-5 Flanker
1,200,000 تومان
کلمات کلیدی