کوادکوپتر W606-5 Flanker

کوادکوپتر ؟

کوادکوپتر در واقع همان هلیکوپتری است که چهار ملخ دارد. کوادکپترها به دلیل طراحی خاصی که نسبت به هلیکوپترها دارند، پرواز پایدارتری داشته که آن ها را برای کارهای نظارتی و تصویر برداری هوایی مناسب می کند. به خصوص، از آن ها در تحقیقات UAV ( هواپیمای بدون سرنشین که برای جمع آوری اطلاعات و عکس برداری استفاده می شود unmanned aerial vehicle) طی سال های اخیر استفاده های زیادی شده است. کوادکوپترها در سایزهای متفاوتی ارائه می شوند. بعضی از آن ها ابعادی کوچیک تر از یک CD دارند و بعضی دیگر پهنایی به اندازه ی یک متر دارند.

کاربرد کوادکوپتر

کوادهای شخصی در سال های اخیر چه به عنوان وسیله ای برای سرگرمی و چه به عنوان وسیله ای برای خلق عکس های زیبا توسط عکاس های حرفه ای خیلی مورد توجه قرار گرفته اند. با پیشرفت تکنولوژی، کاربردهای تازه ای از کوادها در حال ظهور کردن است که در ادامه به بخشی از آن ها می پردازیم.

صنعت هواپیمایی

یکی از کاربردهای جالب کوادها استفاده در صنعت هواپیمایی است. البته وقتی هواپیما در آسمان یا باند فرود است به هیچ عنوان کوادها مسئله خوش آیندی نیستند چرا که امکان برخورد و صدمه دیدن هواپیما وجود دارد، اما می توان از کوادها به منظور بررسی و تشخیص عیب های ظاهری بدنه ی هواپیما که نقش مهمی در ایمنی پرواز دارد استفاده کرد. این کار در گذشته به وسیله ی مهندسان آموزش دیده انجام می شده است. اما اکنون تنها نیاز است که کواد به همراه یک دوربین HD به پرواز درآید و مهندس ناظر آن را کنترل کرده و تصاویر و فیلم های لازم را از بدنه هواپیما تهیه کند و سپس با بررسی فیلم ها و تصاویر، نقص های بدنه ی هواپیما را تشخیص دهد. در واقع در این کاربرد نیاز به حضور فیزیکی انسان حذف شده است. یکی از شرکت های پیشگام در این زمینه easyjet می باشد.

۱۳

امداد و نجات

از کوادها می توان در عملیات نجات و کمک به افرادی که دچار سوانح و بلایای طبیعی شده اند هم استفاده نمود.

مثلا در شرایطی که افراد امداد رسان در حال جستجوی منطقه هستند می توان با به پرواز درآوردن کوادها و تهیه تصاویر و فیلم از منطقه ی تحت  بررسی، نقاطی را که افراد مصدوم در آن جا قرار دارند شناسایی کرده و تیم امداد رسان را به آن جا هدایت نمود. هم چنین به عنوان کاربردی که در آینده می تواند مطرح شود استفاده از ربات های امداد رسان که با کوادها به صورت رادیویی لینک ارتباطی دارند می تواند کیفیت امداد رسانی را ارتقا بخشد.

۱۴

معادن

در معادن نیز می توان کوادها را مورد استفاده قرار داد. چرا که برای تهیه تصاویر معدن جهت تشخیص نقاط خطرناک و حادثه خیز مانند دیواره های دارای درزه و ورودی معادن می تواند به کار آید. این بررسی ها می تواند در صورت ریزش دیواره های معدن خطرات جانی برای ناظران به همراه داشته باشد. همچنین در گذشته باید تصاویر هوایی با هلیکوپتر تهیه می شد که هزینه بالایی داشت. وجود کواد می تواند این هزیه را بسیار پایین آورد. در کل در کارهای نظارتی که برای کارکنان معدن  می تواند خطرات جدی وجود داشته باشد، بهتر است نقش نظارتی به کوادها واگذار شود.

۱۵

بعضی از شرکت های بزرک هم مانند Amazon و FedEX از کوادها برای تحویل محموله های خود در مناطق محلی استفاده کرده اند. هم چنین بعضی از پیتزا فروشی ها هم دست به چنین اقدامی زده اند.

البته کاربردهای کواد به این موارد محدود نمی شود و شما هم می توانید کاربردهای جالبی برای آن پیدا کنید.

چگونه یک کوادکوپتر پرواز می کند ؟

هلیکوپتر دارای یک ملخ بزرگ است که تمام توان لازم برای بالا کشیدن هلیکوپتر را فراهم می کند. همچنین یک ملخ کوچک هم روی دم وجود درد که گشتاور ایرودینامیکی ناشی از ملخ بزرگ را خنثی می کند.(بدون ملخ کوچک، بدنه هلیکوپتر با سرعت ملخ بزرگ و در خلاف جهت چرخش آن به دور خودش خواهد چرخید)

برخلاف هلیکوپتر، یک کوادکوپتر از چهار ملخ برای تولید نیروی بالابرنده استفاده می کند و هر ملخ یک چهارم وزن را تحمل میکند. بنابراین به موتورهای با قدرت کمتر و ارزان تر نیاز است. کنترل حرکت کوادکوپتر به وسیله تغییر دادن نیروی نسبی ناشی از هر ملخ به دست می آید.

البته برخی کواد کوپتر ها بیش از چهار موتور دارند نظیر ۶ و ۸ موتوره

چهار ملخ یک کوادکوپتر در رئوس یک مربع قرار داده شده اند که هر دو ملخی که در رئوس مقابل هم (به صورت قطری) قرار دارند در یک جهت می چرخند. یعنی دو ملخ در جهت عقربه های ساعت و دو ملخ در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخند. در واقع هر ملخ مخالف جهت ملخ همسایه ی خود می چرخد. اگر تمام ملخ ها در یک جهت بچرخند، حرکت کواد مانند هلیکوپتری است که روی دم خودش ملخ ندارد. این مورد در ویدیوی زیر قابل مشاهده است:

این دوران حول محور عمودی ناشی از عدم تعادل در گشتاور ایرودینامیکی است. به شکل زیر دقت کنید.

۱۷

گشتاور ایرودینامیکی ناشی از جفت ملخ اول به وسیله گشتاور تولیدی توسط جفت ملخ دوم (که درخلاف جهت اولی می چرخند) خنثی می شود. حال اگر به جای کوادکوپتر یک مولتی کوپتر داشته باشیم، برای بدست آوردن تعادل و پرواز پایدار، باید به تعداد موتورهایی که در یک جهت می چرخند، موتورهایی که در خلاف جهت آن ها می چرخند نیز وجود داشته باشد.

برای کنترل تعادل کوادکوپتر باید به وسیله سنسورها اندازه گیری بی وقفه انجام شده و تنظیمات سرعت به ملخ ها اعمال شود. این تنظیمات به صورت اتوماتیک توسط یک سیستم کنترل برای حفظ تعادل کواد انجام می شود. یک کوادکوپتر تعدادی درجه آزادی (قابل کنترل) دارد که هر کدام از این درجه های آزادی به وسیله تنظیم نیروی تولیدی هر ملخ قابل کنترل است. ابتدا کمی درباره آزادی های حرکت یک جسم پرنده صحبت می کنیم.

پایداری و کنترل یک هواپیما که می تواند آزادانه در سه بعد حرکت کند نسبت به خودرو یا کشتی که فقط می توانند در دو بعد حرکت کنند بسیار پیچیده تر است. هر تغییر در یکی از جهت ها روی سایر جهت ها هم تاثیر خواهد گذاشت. مطابق شکل زیر، سه خط فرضی را تصور کنید که از یک هواپیما عبور کرده و نقطه برخورد آن ها در مرکز ثقل هواپیما است.

Roll_Pitch_Yaw-300x257

هواپیما می تواند حول هرکدام از این محورها چرخش کند. چرخش حول این محورها اساس کار جهت گیری هواپیما و حرکت به سمت مطلوب را شکل می دهد. اصطلاحات فنی این چرخش ها به شکل زیر است:

-چرخش حول محوری که ا زجلو به عقب هواپیما عبور کرده roll یا دوران حول محور طولی نام دارد.

-چرخش حول محوری که از کناره های هواپیما عبور کرده Pitch یا دوران حول محور عرضی نام دارد.

-چرخش حول محوری که به صورت عمودی از هواپیما عبور کرده yaw یا دوران حول محور عمودی نام دارد.

اما برای چرخش کواد در جهت هایی که گفته شد، ملخ ها باید چگونه بچرخند؟

در کواد کوپترها برای این که take-off و فرود نرمی داشته باشیم باید ۴ موتور با سرعت یکسان به گردش درآیند. (فرض بر این است که وزن کواد کوپتر به صورت مساوری روی بدنه یا فریم قرار گرفته است).

متمایل شدن به چپ یا راست

برای متمایل شدن (یا چرخش) به راست یا چپ باید سرعت دو موتوری که در یک طرف هستند نسبت به سرعت دو موتوری که در طرف دیگر هستند افزایش پیدا کند. برای مثال اگر بخواهیم به سمت چپ متمایل شویم باید موتورهای سمت راست بدنه سریع تر بچرخند و موتورهای سمت چپ هم سرعت خود را کاهش بدهند. برای متمایل شدن به سمت راست باید خلاف حالتی که بیان شد اتفاق بی افتد، یعنی موتورهای  سمت چپ باید افزایش سرعت داده و موتورهای سمت راست سرعت خود را کاهش دهند.

متمایل شدن به جلو یا عقب

به همین ترتیب برای متمایل شدن به سمت جلو، دو موتور عقب باید سرعت را افزایش داده و موتورهای جلویی سرعت را کاهش بدهند. برای متمایل شدن به عقب باید معکوس این عملیات تکرار شود. یعنی دو موتور جلوی سرعت خود را افزایش داده و دو موتور عقبی سرعت خود را کاهش دهند.

چرخش به چپ یا راست حول محور عمودی

برای این که کواد به سمت چپ یا راست بچرخد باید دو موتور که به صورت قطری رو به روی هم هستند سرعت خود را افزایش دهند. برای چرخش ساعتگرد (به سمت راست) حول محور عمودی، باید دو موتوری که پاد ساعتگرد می چرخند افزایش سرعت پیدا کنند و دو موتور دیگر سرعت خود را کاهش دهند. هم چنین برای چرخش پادساعت گرد (به سمت چپ) حول محور عمودی، باید دو موتوری که ساعت گرد می چرخند افزایش سرعت داده و دو موتور دیگر سرعت خود را کاهش دهند. دلیل این که برای چرخش ساعتگرد از موتورهای پادساعتگرد استفاده می شود قانون سوم نیوتن است (چرا؟). به شکل زیر دقت کنید.

 

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید برای چرخش پادساعتگرد از موتورهای ساعتگرد استفاده شده است.

افزایش یا کاهش ارتفاع

با چرخش هر کدام از ملخ های کواد نیرویی به سمت بالا به کواد وارد می شود که مجموع نیروی حاصل از چرخش چهار ملخ همان نیروی بالا برنده ی کواد است. نیروی گرانش هم که برابر با وزن کواد است به سمت پایین به آن وارد خواهد شد. حال اگر این دو نیرو برابر با هم باشند، هم دیگر را خنثی کرده و کواد در یک ارتفاع ثابت باقی می ماند. در صورت بیشتر بودن نیروی بالابرنده، ارتفاع کواد افزایش پیدا می کند و در صورت بیشتر بودن نیروی گرانش، ارتفاع کواد کاهش پیدا خواهد کرد.

حرکت افقی به جلو یا عقب

به منظور حرکت افقی کوادکوپتر رو به جلو باید موتورهای عقبی نسبت به موتورهای جلویی سریع تر بچرخند که باعث متمایل شدن کواد به جلو می شود. حال در این وضعیت اگر سرعت تمام موتورها به یک میزان افزایش یابد، کواد به سمت جلو حرکت خواهد کرد. برای حرکت به سمت عقب هم عکس این مطلب درست است. یعنی باید موتورهای جلویی سریع تر بچرخند و سپس سرعت تمام موتورهای به یک میزان افزایش پیدا کند.

به نظر شما علت حرکت روبه جلو وقتی که کواد به سمت جلو متمایل میشود چیست؟

در این حالت نیروی بالابرنده ی کواد دیگر عمودی نیست و مایل می شود پس دارای یک مولفه ی عمودی و یک مولفه ی افقی خواهد بود. مولفه ی عمودی بسته به این که از نیروی گرانش بیشتر، کمتر یا مساوی با آن باشد، به ترتیب سبب افزایش، کاهش و حفظ ارتفاع کواد می شود. اما مولفه افقی نیروی بالا برنده کواد را به سمت جلو هدایت می کند.

معرفی قطعات کوادکوپتر

حال که با کاربردها و اصول پرواز کواد آشنا شدیم بهتر است درباره اجزای آن هم اطلاعاتی بدست آوریم. یک کواد معمولا شامل قطعاتی مانند : فریم یا بدنه، موتور، ملخ، باتری، سنسورهای IMU، کنترل کننده پرواز، فرستنده و گیرنده می باشد. می خواهیم چند مورد از مهم ترین قطعات کواد را به صورت ساختاری بررسی کنیم.

فریم

بدنه یا فریم ساختاری است که قطعات روی آن نصب می شود و باید دارای استقامت کافی باشد تا بتواند لرزش های ناشی از چرخش موتورها را تا حد ممکن خنثی کند. بدنه کوادکوپتر از ۲ یا ۳ بخش تشکیل شده است که لزوما هم نباید از یک جنس باشند.

-صفحه مرکزی که بردهای الکترونیک روی آن قرار می گیرند.

-چهار بازوی اصلی که به صفحه ی مرکزی وصل می شوند.

-چهار چنگک یا نگه دارنده ی موتورها که به انتهای بازوها وصل می شوند.

جنس بدنه عمدتا از مواد زیر می باشد: فیبر کربن، الومینیوم، چوب مانند MDF

۷

موتور

برای به پرواز درآوردن کوادها نیاز به موتورهایی پرسرعت است که با ولتاز DC کار می کنند و البته مشکلاتی مانند از بین رفتن جاروبک ها و جرقه زنی در آن ها وجود ندارد. به بیان دیگر عملکرد سریع، بی وقفه و صحیح موتورها جزء حیاتی ترین عوامل در پرواز کواد است. به همین دلیل بهترین گزینه استفاده از موتورهای براشلس است.

حال کمی درباره ی موتورهای براشلس توضیح می دهیم. این موتورها از این لحاظ که برای چرخاندن شافت از سیم پیچ و آهنربا استفاده می کنند به موتورهای DC معمولی شبیه هستند، اما روی شافت خود هیچ جاروبکی که باعث تغییر جهت جریان سیم پیچ ها شود ندارند (به همین دلیل به آن ها brushless یا بدون جاروبک می گویند). در عوض در مرکز خود سه سیم پیچ دارند که ثابت شده اند، به این معنا که سیم ها مستقیما به آن ها متصل بوده و نیازی به جاروبک ندارند. در فضای اطراف سیم پیچ ها تعدادی آهن ربا درون محفظه یک استوانه که به شافت متصل است قرار گرفته اند.

موتورهای براشلس نسبت به موتورهای DC معمولی سریع تر می چرخند و در یک سرعت معین توان کمتری مصرف می کنند. این موتورها به این دلیل که در جاروبک ها توان تلف شده ای ندارند (چون اصلا جاروبک ندارند) مصرف انرژی بهینه تری داردند.

موتورهای براشلس در انواع مختلفی عرضه می شوند که از نظر سایز و مصرف جریان تفاوت دارند. در زمان انتخاب موتور باید وزن، سایز، اندازه ملخ یا پروانه مورد استفاده و در نهایت به میزان جریان مصرفی دقت کرد. در تصویر زیر یک نمونه موتور براشلس که مربوط به یک فلاپی گردان قدیمی است را مشاهده می کنید. استاتور این موتور همان سیم پیچ های مرکزی است که ثابت هستند و روتور هم که در شکل به صورت وارونه در سمت راست قرار گرفته دارای آهن ربای دائمی است. چرخش این موتورهای نیازمند برد الکترونیک مخصوصی است.

۸۰۰px-Floppy_drive_spindle_motor_open

ESC

Electronic speed controller) ESC) یک برد الکترونیکی است که به موتور می گوید که با چه سرعتی بچرخد و برای هر موتور یک عدد نیاز است. هر کدام از ESC ها باید به صورت مستقیم یا از طریق برد توزیع کنند توان، به باتری متصل گردند. چرخش موتورها با سرعت بسیار دقیق به منظور پرواز پایدار اهمیت وجود ESC را نشان می دهد.

اغلب موتورهای براشلس دارای ۳ فاز هستند، بنابراین منبع تغذیه DC برای چرخاندن آن ها مناسب نیست. راه حل استفاده از  ESC است. ESC سه سیگنال فرکانس بالا با فاز متفاوت اما قابل کنترل را به طور پیوسته برای چرخش موتور تولید می کند و  هم چنین می تواند با source کردن جریان کافی باعث شود تا موتور در صورت نیاز توان بیشتری مصرف کند. ESC یک برد کنترل موتور ارزان قیمت با یک ورودی باتری و یک خروجی ۳ فاز برای موتور است. هر ESC به طور مستقل با یک سیگنال PPM (یا PWM) کنترل می شود. برای یک کوادکوپتر، کنترلر باید توانایی تولید فرکانس های تا حد امکان بالا را داشته باشد تا موتور بتواند به منظور پایداری بیشتر کواد، خیلی سریع تغییر سرعت دهد. برای مثال سیگنال PPM با ۲۰۰ یا ۳۰۰ هرتز مناسب است.

دو فاکتور مهم در انتخاب ESC نقش دارند:

 1. توانایی source کردن جریان کافی که حداقل باید ۱۰ آمپر باشد.
 2. امکان تغییر فرکانس سیگنال در محدوده دلخواه و قابل تنظیم.

در شکل زیر یک نمونه ESC که توانایی source کردن ۳۰ آمپر را دارد مشاهده می کنید.

۹

کنترل کننده پرواز

هیچ انسانی قادر نیست تا با استفاده از قوانین فیزیک بیان شده جهت پرواز کواد، تعادل کواد را حفظ کرده و آن را به مقصد مورد نظر هدایت کند. این جاست که کنترل کننده های پرواز وارد بازی می شوند. در واقع برد کنترل کننده پرواز مغز کواد است. این برد بر اساس ورودی، سرعت موتورها را کنترل می کند. مثلا فرمان حرکت افقی که از طرف خلبان صادر می شود به برد کنترل کننده پرواز داده شده و این برد سرعت موتورها را متناسب با این دستور تنظیم می کند. همچنین برای پروازی دقیق تر نیاز است تا علاوه بر کنترل خلبان، کنترل های دیگر که ناشی از اندازه گیری سرعت، شتاب، جهت، موقعیت جغرافیایی و … است به کواد اعمال شود. در نتیجه سنسورهایی مانند شتاب سنج و ژیروسکوپ که برای تعیین سرعت موتورها به کار می روند در این قسمت قرار گرفته اند. قسمتی که مسئول اندازه گیری است، IMU یا واحد اندازه گیری داخلی نام دارد.

IMU یک سنسور الکترونیکی است که وظیفه اندازه گیری سرعت، جهت و نیروی گرانش کواد را بر عهده دارد. این اندازه گیری ها کمک می کند تا محاسبات لازم برای تغییر سرعت موتور ها انجام شود. IMU ترکیبی از یک شتاب سنج ۳ محور و یک ژیروسکوپ (گردش نما) ۳ محور می باشد. در برخی موارد از یک مغناطیس سنج ۳ محور هم برای پایداری بیش تر محور عمودی استفاده می شود.

IMU چگونه کار می کند؟

شتاب سنج، نیرو و شتاب را اندازه گیری می کند، بنابراین گرانش به سمت پایین هم حس می شود. چون شتاب سنج، حس گرهای ۳ محور دارد، در نتیجه جهت دستگاه را هم می تواند تشخیص دهد.

ژیروسکوپ سرعت زاویه ای را اندازه گیری خواهد کرد. به بیان دیگر سرعت گردش حول سه محور را به دست می آورد.

استفاده از شتاب سنج به تنهایی

اگر فقط از شتاب سنج استفاده شود می توان جهت را نسبت به سطح زمین به دست اورد. اما وقتی لرزش موتورهای زیاد باشد، شتاب سنج نمی تواند لرزش را از جهت تشخیص دهد و ناپایدار می شود. بنابراین برای حل این مشکل سراغ ژیروسکوپ می رویم. در نتیجه بین لرزش و حرکت واقعی تمایز قائل خواهیم شد.

استفاده از ژیروسکوپ به تنهایی

با ژیروسکوپ می توانیم حرکت گردشی را تشخیص دهیم، پس چرا فقط از ژیروسکوپ استفاده نمی کنیم؟

ژیروسکوپ معمولا دچار رانش یا drift می شود به این معنا که اگر شروع به چرخش سنسور کنیم، خروجی ژیروسکوپ سرعت زاویه ای خواهد بود اما در صورت متوقف کردن حرکت، مطمئن نیستیم که خروجی ژیروسکوپ هم صفر می شود. اگر تنها از ژیروسکوپ استفاده شود بعد از توقف هم چنان خروجی غیر صفر وجود خواهد داشت. به همین دلیل از شتاب سنج هم در کنار ان استفاده می شود.

۱۰

کوادکوپتر W606-5 Flanker یکی از Drone های نسل جدید کمپانی بنام و معروف هیوجان می باشد که برآیندی از تمام ویژگی های خوب را در خود جای داده و نظر بسیاری از پرواز دوستان را در اقصی نقاط دنیا به خود جلب کرده است . بررسی تخصصی و فنی این کوادکوپتر در ادامه به صورت تفصیلی آمده است و بی شک ویژگی های آن شما را شگفت زده می کند . اگر قصد خرید یک کوادکوپتر همه چیز تمام را دارید این مطلب را تا انتها مطالعه کنید .

 • کمپانی 

همانطور که اشاره شد این Drone توسط مهندسین کمپانی Huajun واقع در کشور چین طراحی شده و به خط تولید رسیده است و هم اکنون قابل ارائه به کاربران عزیز در کشور ایران می باشد . این کمپانی همه ساله تعداد محدودی کوادکوپتر را به بازار جهانی معرفی می کند و سیاست کاری آن بدین نحو است که کیفیت و طراحی خاص محصول از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است . این درون از تازه ترین های کوادکوپتر در سال ۲۰۱۷ میلادی میباشد و ظاهر متفاوت آن از ویژگی های ممتاز آن است . کمپانی HUAJUN یکی از برگترین برند های تولید کننده کوادکوپتر در دنیاست .

 • ابعاد 

ابعاد کوادکوپتر W606-5 Flanker معادل ۱۶*۴۵*۴۸ سانتی متر بوده و جزء کوادکوپتر های سایز بزرگ و Outdoor محسوب می شود . این ابعاد پرنده را برای پرواز در محیط های آزاد و باز مقاوم کرده و یقینا میتوانید به لذت پروازی فوق العاده بالایی دست پیدا کنید .

 • کیفیت و متریال بدنه 

بدنه کوادکوپتر W606-5 Flanker بسیار ضد ضربه و ضد کرش می باشد . جنس بدنه این Drone فایبر گلاس است و علاوه بر مقاومت بسیار بالایی که دارد وزن متناسبی نیز دارد . به دلیل کیفیت بالای متریال دیگر نگران سقوط و یا اصایت ضربه به کوادکوپرتان نباشید .

 • طراحی آیرودینامیکی کوادکوپتر W606-5 Flanker

بازو های خمیده این کوادکوپتر از بارز ترین ویژگی های منحصر بفرد آن است . ملخ ها بر روی هر یک از بازوهای خمیده قرار میگیرند و بسیار نرم کوادکوپتر را به بالا می کشند . شکل ظاهری این محصول آن را بسیار خاص کرده و یقینا میتواند انتخاب مناسبی برای هدیه به عزیزانتان باشد .

 • رادیو کنترل 

ریموت کنترل کواد کوپتر HJ W606-5 Flanker از نوع دیجیتال ۲٫۴ GHz می باشد و میتواند برد رادیویی افقی معادل ۵۰۰ متر را برای پرواز شما فراهم کند . این رادیو کنترل ۴ کاناله است و پرنده می تواند در تمامی جهات اصلی براحتی حرکت کند . برد عمودی دستگاه نیز ۱۵۰ متر است . ۵۰۰ متر برد مفید برای محصولات فاقد جی پی اسی که در زمره محصولات تفریحی – سرگرمی طبقه بندی می شوند فوق العاده بالاست . منبع تغذیه رادیو کنترل کوادکوپتر W606-5 Flanker از ۴ عدد باتری قلمی است که پیشنهاد می شود برای ارتقا کیفیت پروازی دستگاه ، از مرغوب ترین باتری موجود در بازار استفاده کنید .

 • باتری 

باتری بکار رفته در کوادکوپتر W606-5 Flanker از نوع ۷٫۴ ولت ۲۵۰۰ میلی آمپری می باشد و میتواند تایم پروازی مفیدی معادل ۱۵ دقیقه را برای کاربران فراهم کند . طراحی این باتری خشابی بوده و یقینا شکل ظاهری آن از باتری محصولات پروازی کمپانی DJI مثل اسپارک و یا مویک پرو الهام گرفته شده است . بهترین و آسان ترین راه برای افزایش زمان پروازی نیز ، تهیه باتری یدک به تعداد دلخواه است تا به محض اتمام شارژ باتری اول پرنده را نشانده و باتری دوم را جایگزین کنید .
پس از اتمام شارژ باتری با صرف زمان ۶۰ دقیقه و اتصال آن به شارژر باتری دستگاه مجددا شارژ شده و میتوانید از آن بهره بگیرید .

کوادکوپترHJ W606-5 Flanker

کوادکوپتر W606-5 Flanker از جدیدترین نسل های کوادکوپتر های روز دنیا است چرا که بروزترین آپشن ها و ویژگی های مهم پروازی در این Drone جمع شده است . یقینا میتوان ادعا کرد این کوادکوپتر هیچ آپشن حیاتی و مهمی را کم ندارد .

کوادکوپتر W606-5 Flanker دارای یک دوربین ۵ مگاپیکسل HD و گیمبال تک محوره است

کوادکوپتر W606-5 Flanker مجهز به یک دوربین ۵ مگاپیکسل می باشد که این دوربین بر روی یک گیمبال تک محوره سوار است و از روی رادیو کنترل و در حین پرواز میتوانید زاویه دوربین را در یک جهت براحتی تغییر دهید . این دوربین تصاویر را به صورت آنی بر روی مانیتور موجود بر روی رادیو کنترل میفرستد و در لحظه شاهد تصاویر و ویدئو هایی که در حال ضبط هستند می باشید . مشاهده تصاویر به صورت آنی میزان خطا و اشتباهات احتمالی را به حداقل می رساند . خروجی کار شما بر روی رم ذخیره می شود و میتوانید پس از اتمام کار های هلی شات ( تصویر برداری و عکاسی هوایی ) به کمک رم ریدر تصاویر و ویدئو های ضیط شده را بر روی کامپیوتر و یا لب تاپ مشاهده کنید .
این دوربین هم قابلیت تصویر برداری و هم قابلیت فیلم برداری را دارا می باشد . دوربین موجود بر روی کوادکوپتر W606-5 Flanker قابلیت ارسال تصویر بر روی تلفن همراه را ندارد چرا که مانیتور موجود بر روی رادیو کنترل شما را بی نیاز از تلفن همراه می کند .

گیمبال وسیله ای است که میتوانید به کمک آن زاویه دوربین را تغییر دهید . گیمبال این محصول زاویه دوربین را به صورت کامل تا ۹۰ درجه تغییر می دهد و میتوانید به صورت کامل زاویه دوربین را نسبت به سوژه مدنظرتان تغییر دهید .

 • قابلیت حمل بار 

کواد کوپتر W606-5 Flanker میتواند تا وزن ۲۰۰ گرم را با خود براحتی حمل کند . اگر از کیفیت دوربین پرنده خود راضی نبودید میتوانید با نصب یک دوربین با کیفیت گوپرو ، شیائومی و یا اسپورت کم میزان رضایت خود را افزایش دهید . این کوادکوپتر میتواند چنین دوربین هایی را براحتی بلند کند .

کوادکوپتر HJ W606-5 Flanker مجهز به یک مانیتور ۶ اینچی

تعبیه یک مانیتور ۶ اینچی بر روی رادیو کنترل موجب شده است تصاویر ارسالی را به صورت لحظه ای بر روی مانیتور مشاهده کنید . وجود مانیتور از آنجایی که موجب می شود فرکانس ارسال تصویر ۵٫۸ GHz باشد نه ۲٫۴ ( بر اساس wifi ) این مزیت بزرگ را دارد که تا مسافت طولانی تری ( ۲۵۰ متر ) میتوانید تصاویر را به صورت آنی مشاهده کنید . البته اگر قصد دور کردن بیشتر پرنده را دارید نگران قطع شده تصاویر نباشید چرا که خروجی کار شما همچنان در حال ضبط بر روی رم می باشد هرچند که بر روی مانیتور شاهد تصویری نیستید .
وجود مانتیور شما را بی نیاز از تلفن همراه و نصب اپلیکیشن می کند . 

 • موتور 

موتور های قرار داده شده در کوادکوپتر W606-5 Flanker از نوع براش ۲۰۱۷ می باشد و یقینا برای چنین ابعادی قرار گیری موتور براش بهترین انتخاب بوده است . موتور ها ، قلب تپنده ی کوادکوپتر هستند و یقینا بلند شدن با اقتدار دستگاه به کمک موتور ها اتفاق می افتد .

 • مود های سرعتی

کوادکوپتر W606-5 Flanker دارای مود های سرعتی آرام ، متوسط و سریع است که کاربران بر اساس سلیقه و تجربه پروازی خود میتوانند هر کدام از آن دو را برگزینند . البته پیشنهاد می شود در روزهای ابتدایی و برای کسب مهارت پروازی بر روی مود آرام پرواز کنید و رفته رفته سرعت متوسط و زیاد را نیز تجربه کنید .

 • حرکات آکروباتیک ۳۶۰ درجه

کوادکوپتر W606-5 Flanker می تواند به صورت ۳۶۰ درجه پشتک بزند و این قابلیت در این محصول بسیار چالاک و تیز است . استفاده از این قابلیت میتواند خنده و شادی فراوانی را به شما و اطرافیان هدیه کند اما به صورت کلی برای افزایش عمر مفید دستگاه استفاده مکرر از این قابلیت پیشنهاد نمی شود .

کوادکوپتر W606-5 Flanker در طبقه کوادکوپتر های تفریحی – سرگرمی نیمه حرفه ای قرار می گیرد و فاقد GPS است .

 • قابلیت بازگشت به خانه

قابلیت بازگشت به خانه بدین معنا و مفهوم است که در فواصل دورتر و جایی که دیگر قادر به کنترل دستگاه نیستید بتوانید به کمک یک دکمه کوادکوپتر را به سمت خود بازگردانید . در کواد کوپتر HJ W606-5 Flanker قطب نماهای دقیقی گنجانده شده است که پرنده می تواند به کمک آن به محل خانه ی خود بازگردد . هرچند این قابلیت در این پرنده تست شده و کاربردی است اما چون کوادکوپتر فاقد GPS است پیشنهاد می شود تا به صورت تجربی و عملی به صورت کامل بر پرواز دستگاه مسلط شده و خودتان ۰ تا ۱۰۰ آن را کنترل کنید .

 • هدلس مود 

هدلس مود یکی از قابلیت های عمومی تمامی کوادکوپتر های پروازی است به گونه ای که با فعال کردن آن جهات Drone از بین می رود . معمولا پیشنهاد می شود از پرنده در حالتی که دارای سر است استفاده شود اما کاربران علاقه مند میتوانند با استفاده از هدلس مود به پرواز بپردازند . اما لازم بذکر است استفاده از هدلس مود کمی دشوار است و به تمرین نیاز دارد .

 • تعداد جایرو 

جایروسکوپ های ۶ محوره تعبیه شده در کوادکوپتر W606-5 Flanker موجب می شود پرنده بسیار نرم و استیبل پرواز کند و به طرفین کشیدگی نداشته باشد . جایرو ها سیستم تعادلی پرنده را یکسان می کنند و صاف بلند شدن درون به کمک جایرو ها صورت می پذیرد .

کوادکوپتر HJ W606-5 Flanker دارای قابلیت حفظ ارتفاع خودکار می باشد

تثبیت ارتفاع و یا همان حفظ ارتفاع خودکار از آن دسته ویژگی های مهم و حیاتی است که در پرنده های نسل جدید ۲۰۱۷ میلادی وجود دارد و کاربران بسیاری از وجود این قابلیت در حین پرواز لذت می برند . به کمک این ویژگی با تیکاف کوادکوپتر ، پرنده به کمک بارومتر سعی می کند ارتفاع خود را در یک نقطه حفظ کند . این قابلیت آرامش خیالی را برای شما تداعی می کند و دیگر نگران سقوط و یا زمین خوردن کوادکوپتر نیستید . به کمک حفظ ارتفاع خودکار در مدت زمان بسیار کوتاهی خلبان کوادکوپتر خود خواهید شد . قابلیت حفظ ارتفاع خودکار در این محصول بسیار دقیق عمل می کند .

کوادکوپتر W606-5 Flanker دارای قابلیت اتوپایلوت اتوماتیک می باشد .

میتوان به جرات ادعا کرد این درون بسیار هوشمند و دقیق عمل می کند و یقینا از پرواز با آن نهایت لذت را خواهید برد . هوشمندی فوق العاده بالای آن در تیکاف و لندینگ های متوالی بسیار مشهود است .
یقینا پروازی بسیار دقیق و استیبل را با این drone تجربه خواهید کرد .

کواد کوپتر W606-5 Flanker دارای قابلیت تیکاف و لندینگ خودکار است .

کمپانی هیوجان در یک ابتکار جالب به سری جدید محصولات خود آپشن تیکاف و لندینگ خودکار را اضافه کرده است ، بدین ترتیب با فشردن دکمه تیکاف کوادروتور از روی زمین برخواسته و در ارتفاع ۱.۵ متری از سطح زمین قرار گرفته و آماده دستور گرفتن از شما می شود .

 • پرواز با LED های درخشان 

طراحی چراغ هایی بسیار زیبا در سطح زیرین و زیر بازوان پرنده علاوه بر چشم نواز کردن آن ، پرواز در شب هنگام را برای سهولت در پرواز کاربران فراهم می کند .

در نتیجا میتوان گفت اگر به دنبال صرف هزینه ای متوسط هستید اما پرنده ای بسیار کامل و همه چیز تمام میخواهید کوادکوپتر W606-5 Flanker با وجود ابعاد بزرگ ، دوربین با کیفیت ، مانیتور ، قابلیت حفظ ارتفاع خودکار ، طراحی فوق العاده خاص و شیک و … میتواند یکی از بهترین انتخاب های شما باشد .

محتویات محصول : کوادکوپتر- ۲ عدد ملخ اضافه – شارژر – باتری – کنترل – دفترچه راهنما – دوربین ارسال تصویر- مانیتور – محافظ ملخ – رم و رم ریدر– پیچ کوشتی.

1,200,000 تومان
اشتراک گذاری در فیس بوک .... اشتراک گذاری در گوگل پلاس .... اشتراک گذاری در تویتر .... اشتراک گذاری در فیس نما .... اشتراک گذاری در کلوب

محصولات مرتبط

کوادکوپتر MJX X102S

خرید کوادکوپتر MJX X102S
1,100,000 تومان
ناموجود

کواد کوپتر W606-2

فروش کواد کوپتر CX-35
920,000 تومان

کوادکوپتر W606-6

خرید کوادکوپتر W606-6
350,000 تومان

کواد کوپتر CX-35

کواد کوپتر CX-35
999,000 تومان
کلمات کلیدی