کوادکوپتر T-smart XBM-57

کوادکوپتر ؟

کوادکوپتر در واقع همان هلیکوپتری است که چهار ملخ دارد. کوادکپترها به دلیل طراحی خاصی که نسبت به هلیکوپترها دارند، پرواز پایدارتری داشته که آن ها را برای کارهای نظارتی و تصویر برداری هوایی مناسب می کند. به خصوص، از آن ها در تحقیقات UAV ( هواپیمای بدون سرنشین که برای جمع آوری اطلاعات و عکس برداری استفاده می شود unmanned aerial vehicle) طی سال های اخیر استفاده های زیادی شده است. کوادکوپترها در سایزهای متفاوتی ارائه می شوند. بعضی از آن ها ابعادی کوچیک تر از یک CD دارند و بعضی دیگر پهنایی به اندازه ی یک متر دارند.

کاربرد کوادکوپتر

کوادهای شخصی در سال های اخیر چه به عنوان وسیله ای برای سرگرمی و چه به عنوان وسیله ای برای خلق عکس های زیبا توسط عکاس های حرفه ای خیلی مورد توجه قرار گرفته اند. با پیشرفت تکنولوژی، کاربردهای تازه ای از کوادها در حال ظهور کردن است که در ادامه به بخشی از آن ها می پردازیم.

کوادکوپتر T-smart XBM-57

کوادکوپتر T-smart XBM-57

صنعت هواپیمایی

یکی از کاربردهای جالب کوادها استفاده در صنعت هواپیمایی است. البته وقتی هواپیما در آسمان یا باند فرود است به هیچ عنوان کوادها مسئله خوش آیندی نیستند چرا که امکان برخورد و صدمه دیدن هواپیما وجود دارد، اما می توان از کوادها به منظور بررسی و تشخیص عیب های ظاهری بدنه ی هواپیما که نقش مهمی در ایمنی پرواز دارد استفاده کرد. این کار در گذشته به وسیله ی مهندسان آموزش دیده انجام می شده است. اما اکنون تنها نیاز است که کواد به همراه یک دوربین HD به پرواز درآید و مهندس ناظر آن را کنترل کرده و تصاویر و فیلم های لازم را از بدنه هواپیما تهیه کند و سپس با بررسی فیلم ها و تصاویر، نقص های بدنه ی هواپیما را تشخیص دهد. در واقع در این کاربرد نیاز به حضور فیزیکی انسان حذف شده است. یکی از شرکت های پیشگام در این زمینه easyjet می باشد.

۱۳

امداد و نجات

از کوادها می توان در عملیات نجات و کمک به افرادی که دچار سوانح و بلایای طبیعی شده اند هم استفاده نمود.

مثلا در شرایطی که افراد امداد رسان در حال جستجوی منطقه هستند می توان با به پرواز درآوردن کوادها و تهیه تصاویر و فیلم از منطقه ی تحت  بررسی، نقاطی را که افراد مصدوم در آن جا قرار دارند شناسایی کرده و تیم امداد رسان را به آن جا هدایت نمود. هم چنین به عنوان کاربردی که در آینده می تواند مطرح شود استفاده از ربات های امداد رسان که با کوادها به صورت رادیویی لینک ارتباطی دارند می تواند کیفیت امداد رسانی را ارتقا بخشد.

۱۴

معادن

در معادن نیز می توان کوادها را مورد استفاده قرار داد. چرا که برای تهیه تصاویر معدن جهت تشخیص نقاط خطرناک و حادثه خیز مانند دیواره های دارای درزه و ورودی معادن می تواند به کار آید. این بررسی ها می تواند در صورت ریزش دیواره های معدن خطرات جانی برای ناظران به همراه داشته باشد. همچنین در گذشته باید تصاویر هوایی با هلیکوپتر تهیه می شد که هزینه بالایی داشت. وجود کواد می تواند این هزیه را بسیار پایین آورد. در کل در کارهای نظارتی که برای کارکنان معدن  می تواند خطرات جدی وجود داشته باشد، بهتر است نقش نظارتی به کوادها واگذار شود.

۱۵

بعضی از شرکت های بزرک هم مانند Amazon و FedEX از کوادها برای تحویل محموله های خود در مناطق محلی استفاده کرده اند. هم چنین بعضی از پیتزا فروشی ها هم دست به چنین اقدامی زده اند.

البته کاربردهای کواد به این موارد محدود نمی شود و شما هم می توانید کاربردهای جالبی برای آن پیدا کنید.

چگونه یک کوادکوپتر پرواز می کند ؟

هلیکوپتر دارای یک ملخ بزرگ است که تمام توان لازم برای بالا کشیدن هلیکوپتر را فراهم می کند. همچنین یک ملخ کوچک هم روی دم وجود درد که گشتاور ایرودینامیکی ناشی از ملخ بزرگ را خنثی می کند.(بدون ملخ کوچک، بدنه هلیکوپتر با سرعت ملخ بزرگ و در خلاف جهت چرخش آن به دور خودش خواهد چرخید)

برخلاف هلیکوپتر، یک کوادکوپتر از چهار ملخ برای تولید نیروی بالابرنده استفاده می کند و هر ملخ یک چهارم وزن را تحمل میکند. بنابراین به موتورهای با قدرت کمتر و ارزان تر نیاز است. کنترل حرکت کوادکوپتر به وسیله تغییر دادن نیروی نسبی ناشی از هر ملخ به دست می آید.

البته برخی کواد کوپتر ها بیش از چهار موتور دارند نظیر ۶ و ۸ موتوره

چهار ملخ یک کوادکوپتر در رئوس یک مربع قرار داده شده اند که هر دو ملخی که در رئوس مقابل هم (به صورت قطری) قرار دارند در یک جهت می چرخند. یعنی دو ملخ در جهت عقربه های ساعت و دو ملخ در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخند. در واقع هر ملخ مخالف جهت ملخ همسایه ی خود می چرخد. اگر تمام ملخ ها در یک جهت بچرخند، حرکت کواد مانند هلیکوپتری است که روی دم خودش ملخ ندارد. این مورد در ویدیوی زیر قابل مشاهده است:

این دوران حول محور عمودی ناشی از عدم تعادل در گشتاور ایرودینامیکی است. به شکل زیر دقت کنید.

۱۷

گشتاور ایرودینامیکی ناشی از جفت ملخ اول به وسیله گشتاور تولیدی توسط جفت ملخ دوم (که درخلاف جهت اولی می چرخند) خنثی می شود. حال اگر به جای کوادکوپتر یک مولتی کوپتر داشته باشیم، برای بدست آوردن تعادل و پرواز پایدار، باید به تعداد موتورهایی که در یک جهت می چرخند، موتورهایی که در خلاف جهت آن ها می چرخند نیز وجود داشته باشد.

برای کنترل تعادل کوادکوپتر باید به وسیله سنسورها اندازه گیری بی وقفه انجام شده و تنظیمات سرعت به ملخ ها اعمال شود. این تنظیمات به صورت اتوماتیک توسط یک سیستم کنترل برای حفظ تعادل کواد انجام می شود. یک کوادکوپتر تعدادی درجه آزادی (قابل کنترل) دارد که هر کدام از این درجه های آزادی به وسیله تنظیم نیروی تولیدی هر ملخ قابل کنترل است. ابتدا کمی درباره آزادی های حرکت یک جسم پرنده صحبت می کنیم.

پایداری و کنترل یک هواپیما که می تواند آزادانه در سه بعد حرکت کند نسبت به خودرو یا کشتی که فقط می توانند در دو بعد حرکت کنند بسیار پیچیده تر است. هر تغییر در یکی از جهت ها روی سایر جهت ها هم تاثیر خواهد گذاشت. مطابق شکل زیر، سه خط فرضی را تصور کنید که از یک هواپیما عبور کرده و نقطه برخورد آن ها در مرکز ثقل هواپیما است.

Roll_Pitch_Yaw-300x257

هواپیما می تواند حول هرکدام از این محورها چرخش کند. چرخش حول این محورها اساس کار جهت گیری هواپیما و حرکت به سمت مطلوب را شکل می دهد. اصطلاحات فنی این چرخش ها به شکل زیر است:

-چرخش حول محوری که ا زجلو به عقب هواپیما عبور کرده roll یا دوران حول محور طولی نام دارد.

-چرخش حول محوری که از کناره های هواپیما عبور کرده Pitch یا دوران حول محور عرضی نام دارد.

-چرخش حول محوری که به صورت عمودی از هواپیما عبور کرده yaw یا دوران حول محور عمودی نام دارد.

اما برای چرخش کواد در جهت هایی که گفته شد، ملخ ها باید چگونه بچرخند؟

در کواد کوپترها برای این که take-off و فرود نرمی داشته باشیم باید ۴ موتور با سرعت یکسان به گردش درآیند. (فرض بر این است که وزن کواد کوپتر به صورت مساوری روی بدنه یا فریم قرار گرفته است).

متمایل شدن به چپ یا راست

برای متمایل شدن (یا چرخش) به راست یا چپ باید سرعت دو موتوری که در یک طرف هستند نسبت به سرعت دو موتوری که در طرف دیگر هستند افزایش پیدا کند. برای مثال اگر بخواهیم به سمت چپ متمایل شویم باید موتورهای سمت راست بدنه سریع تر بچرخند و موتورهای سمت چپ هم سرعت خود را کاهش بدهند. برای متمایل شدن به سمت راست باید خلاف حالتی که بیان شد اتفاق بی افتد، یعنی موتورهای  سمت چپ باید افزایش سرعت داده و موتورهای سمت راست سرعت خود را کاهش دهند.

متمایل شدن به جلو یا عقب

به همین ترتیب برای متمایل شدن به سمت جلو، دو موتور عقب باید سرعت را افزایش داده و موتورهای جلویی سرعت را کاهش بدهند. برای متمایل شدن به عقب باید معکوس این عملیات تکرار شود. یعنی دو موتور جلوی سرعت خود را افزایش داده و دو موتور عقبی سرعت خود را کاهش دهند.

چرخش به چپ یا راست حول محور عمودی

برای این که کواد به سمت چپ یا راست بچرخد باید دو موتور که به صورت قطری رو به روی هم هستند سرعت خود را افزایش دهند. برای چرخش ساعتگرد (به سمت راست) حول محور عمودی، باید دو موتوری که پاد ساعتگرد می چرخند افزایش سرعت پیدا کنند و دو موتور دیگر سرعت خود را کاهش دهند. هم چنین برای چرخش پادساعت گرد (به سمت چپ) حول محور عمودی، باید دو موتوری که ساعت گرد می چرخند افزایش سرعت داده و دو موتور دیگر سرعت خود را کاهش دهند. دلیل این که برای چرخش ساعتگرد از موتورهای پادساعتگرد استفاده می شود قانون سوم نیوتن است (چرا؟). به شکل زیر دقت کنید.

 

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید برای چرخش پادساعتگرد از موتورهای ساعتگرد استفاده شده است.

افزایش یا کاهش ارتفاع

با چرخش هر کدام از ملخ های کواد نیرویی به سمت بالا به کواد وارد می شود که مجموع نیروی حاصل از چرخش چهار ملخ همان نیروی بالا برنده ی کواد است. نیروی گرانش هم که برابر با وزن کواد است به سمت پایین به آن وارد خواهد شد. حال اگر این دو نیرو برابر با هم باشند، هم دیگر را خنثی کرده و کواد در یک ارتفاع ثابت باقی می ماند. در صورت بیشتر بودن نیروی بالابرنده، ارتفاع کواد افزایش پیدا می کند و در صورت بیشتر بودن نیروی گرانش، ارتفاع کواد کاهش پیدا خواهد کرد.

حرکت افقی به جلو یا عقب

به منظور حرکت افقی کوادکوپتر رو به جلو باید موتورهای عقبی نسبت به موتورهای جلویی سریع تر بچرخند که باعث متمایل شدن کواد به جلو می شود. حال در این وضعیت اگر سرعت تمام موتورها به یک میزان افزایش یابد، کواد به سمت جلو حرکت خواهد کرد. برای حرکت به سمت عقب هم عکس این مطلب درست است. یعنی باید موتورهای جلویی سریع تر بچرخند و سپس سرعت تمام موتورهای به یک میزان افزایش پیدا کند.

به نظر شما علت حرکت روبه جلو وقتی که کواد به سمت جلو متمایل میشود چیست؟

در این حالت نیروی بالابرنده ی کواد دیگر عمودی نیست و مایل می شود پس دارای یک مولفه ی عمودی و یک مولفه ی افقی خواهد بود. مولفه ی عمودی بسته به این که از نیروی گرانش بیشتر، کمتر یا مساوی با آن باشد، به ترتیب سبب افزایش، کاهش و حفظ ارتفاع کواد می شود. اما مولفه افقی نیروی بالا برنده کواد را به سمت جلو هدایت می کند.

معرفی قطعات کوادکوپتر

حال که با کاربردها و اصول پرواز کواد آشنا شدیم بهتر است درباره اجزای آن هم اطلاعاتی بدست آوریم. یک کواد معمولا شامل قطعاتی مانند : فریم یا بدنه، موتور، ملخ، باتری، سنسورهای IMU، کنترل کننده پرواز، فرستنده و گیرنده می باشد. می خواهیم چند مورد از مهم ترین قطعات کواد را به صورت ساختاری بررسی کنیم.

فریم

بدنه یا فریم ساختاری است که قطعات روی آن نصب می شود و باید دارای استقامت کافی باشد تا بتواند لرزش های ناشی از چرخش موتورها را تا حد ممکن خنثی کند. بدنه کوادکوپتر از ۲ یا ۳ بخش تشکیل شده است که لزوما هم نباید از یک جنس باشند.

-صفحه مرکزی که بردهای الکترونیک روی آن قرار می گیرند.

-چهار بازوی اصلی که به صفحه ی مرکزی وصل می شوند.

-چهار چنگک یا نگه دارنده ی موتورها که به انتهای بازوها وصل می شوند.

جنس بدنه عمدتا از مواد زیر می باشد: فیبر کربن، الومینیوم، چوب مانند MDF

۷

موتور

برای به پرواز درآوردن کوادها نیاز به موتورهایی پرسرعت است که با ولتاز DC کار می کنند و البته مشکلاتی مانند از بین رفتن جاروبک ها و جرقه زنی در آن ها وجود ندارد. به بیان دیگر عملکرد سریع، بی وقفه و صحیح موتورها جزء حیاتی ترین عوامل در پرواز کواد است. به همین دلیل بهترین گزینه استفاده از موتورهای براشلس است.

حال کمی درباره ی موتورهای براشلس توضیح می دهیم. این موتورها از این لحاظ که برای چرخاندن شافت از سیم پیچ و آهنربا استفاده می کنند به موتورهای DC معمولی شبیه هستند، اما روی شافت خود هیچ جاروبکی که باعث تغییر جهت جریان سیم پیچ ها شود ندارند (به همین دلیل به آن ها brushless یا بدون جاروبک می گویند). در عوض در مرکز خود سه سیم پیچ دارند که ثابت شده اند، به این معنا که سیم ها مستقیما به آن ها متصل بوده و نیازی به جاروبک ندارند. در فضای اطراف سیم پیچ ها تعدادی آهن ربا درون محفظه یک استوانه که به شافت متصل است قرار گرفته اند.

موتورهای براشلس نسبت به موتورهای DC معمولی سریع تر می چرخند و در یک سرعت معین توان کمتری مصرف می کنند. این موتورها به این دلیل که در جاروبک ها توان تلف شده ای ندارند (چون اصلا جاروبک ندارند) مصرف انرژی بهینه تری داردند.

موتورهای براشلس در انواع مختلفی عرضه می شوند که از نظر سایز و مصرف جریان تفاوت دارند. در زمان انتخاب موتور باید وزن، سایز، اندازه ملخ یا پروانه مورد استفاده و در نهایت به میزان جریان مصرفی دقت کرد. در تصویر زیر یک نمونه موتور براشلس که مربوط به یک فلاپی گردان قدیمی است را مشاهده می کنید. استاتور این موتور همان سیم پیچ های مرکزی است که ثابت هستند و روتور هم که در شکل به صورت وارونه در سمت راست قرار گرفته دارای آهن ربای دائمی است. چرخش این موتورهای نیازمند برد الکترونیک مخصوصی است.

۸۰۰px-Floppy_drive_spindle_motor_open

ESC

Electronic speed controller) ESC) یک برد الکترونیکی است که به موتور می گوید که با چه سرعتی بچرخد و برای هر موتور یک عدد نیاز است. هر کدام از ESC ها باید به صورت مستقیم یا از طریق برد توزیع کنند توان، به باتری متصل گردند. چرخش موتورها با سرعت بسیار دقیق به منظور پرواز پایدار اهمیت وجود ESC را نشان می دهد.

اغلب موتورهای براشلس دارای ۳ فاز هستند، بنابراین منبع تغذیه DC برای چرخاندن آن ها مناسب نیست. راه حل استفاده از  ESC است. ESC سه سیگنال فرکانس بالا با فاز متفاوت اما قابل کنترل را به طور پیوسته برای چرخش موتور تولید می کند و  هم چنین می تواند با source کردن جریان کافی باعث شود تا موتور در صورت نیاز توان بیشتری مصرف کند. ESC یک برد کنترل موتور ارزان قیمت با یک ورودی باتری و یک خروجی ۳ فاز برای موتور است. هر ESC به طور مستقل با یک سیگنال PPM (یا PWM) کنترل می شود. برای یک کوادکوپتر، کنترلر باید توانایی تولید فرکانس های تا حد امکان بالا را داشته باشد تا موتور بتواند به منظور پایداری بیشتر کواد، خیلی سریع تغییر سرعت دهد. برای مثال سیگنال PPM با ۲۰۰ یا ۳۰۰ هرتز مناسب است.

دو فاکتور مهم در انتخاب ESC نقش دارند:

  1. توانایی source کردن جریان کافی که حداقل باید ۱۰ آمپر باشد.
  2. امکان تغییر فرکانس سیگنال در محدوده دلخواه و قابل تنظیم.

در شکل زیر یک نمونه ESC که توانایی source کردن ۳۰ آمپر را دارد مشاهده می کنید.

۹

کنترل کننده پرواز

هیچ انسانی قادر نیست تا با استفاده از قوانین فیزیک بیان شده جهت پرواز کواد، تعادل کواد را حفظ کرده و آن را به مقصد مورد نظر هدایت کند. این جاست که کنترل کننده های پرواز وارد بازی می شوند. در واقع برد کنترل کننده پرواز مغز کواد است. این برد بر اساس ورودی، سرعت موتورها را کنترل می کند. مثلا فرمان حرکت افقی که از طرف خلبان صادر می شود به برد کنترل کننده پرواز داده شده و این برد سرعت موتورها را متناسب با این دستور تنظیم می کند. همچنین برای پروازی دقیق تر نیاز است تا علاوه بر کنترل خلبان، کنترل های دیگر که ناشی از اندازه گیری سرعت، شتاب، جهت، موقعیت جغرافیایی و … است به کواد اعمال شود. در نتیجه سنسورهایی مانند شتاب سنج و ژیروسکوپ که برای تعیین سرعت موتورها به کار می روند در این قسمت قرار گرفته اند. قسمتی که مسئول اندازه گیری است، IMU یا واحد اندازه گیری داخلی نام دارد.

IMU یک سنسور الکترونیکی است که وظیفه اندازه گیری سرعت، جهت و نیروی گرانش کواد را بر عهده دارد. این اندازه گیری ها کمک می کند تا محاسبات لازم برای تغییر سرعت موتور ها انجام شود. IMU ترکیبی از یک شتاب سنج ۳ محور و یک ژیروسکوپ (گردش نما) ۳ محور می باشد. در برخی موارد از یک مغناطیس سنج ۳ محور هم برای پایداری بیش تر محور عمودی استفاده می شود.

IMU چگونه کار می کند؟

شتاب سنج، نیرو و شتاب را اندازه گیری می کند، بنابراین گرانش به سمت پایین هم حس می شود. چون شتاب سنج، حس گرهای ۳ محور دارد، در نتیجه جهت دستگاه را هم می تواند تشخیص دهد.

ژیروسکوپ سرعت زاویه ای را اندازه گیری خواهد کرد. به بیان دیگر سرعت گردش حول سه محور را به دست می آورد.

استفاده از شتاب سنج به تنهایی

اگر فقط از شتاب سنج استفاده شود می توان جهت را نسبت به سطح زمین به دست اورد. اما وقتی لرزش موتورهای زیاد باشد، شتاب سنج نمی تواند لرزش را از جهت تشخیص دهد و ناپایدار می شود. بنابراین برای حل این مشکل سراغ ژیروسکوپ می رویم. در نتیجه بین لرزش و حرکت واقعی تمایز قائل خواهیم شد.

استفاده از ژیروسکوپ به تنهایی

با ژیروسکوپ می توانیم حرکت گردشی را تشخیص دهیم، پس چرا فقط از ژیروسکوپ استفاده نمی کنیم؟

ژیروسکوپ معمولا دچار رانش یا drift می شود به این معنا که اگر شروع به چرخش سنسور کنیم، خروجی ژیروسکوپ سرعت زاویه ای خواهد بود اما در صورت متوقف کردن حرکت، مطمئن نیستیم که خروجی ژیروسکوپ هم صفر می شود. اگر تنها از ژیروسکوپ استفاده شود بعد از توقف هم چنان خروجی غیر صفر وجود خواهد داشت. به همین دلیل از شتاب سنج هم در کنار ان استفاده می شود.

۱۰

کوادکوپتر T-smart XBM-57 یکی از جدیدترین Drone های سال ۲۰۱۷ میلادی می باشد که با ویژگی های منحصر بفرد خود موجب شگفتی همگان شده است . آن چه همه ی کوادکوپتر ها دارند کوادکوپتر T-smart XBM-57 همه ی آن ویژگی های خوب را یکجا دارد و این موضوع بر محبوبیت این درون حرفه ای افزوده است . جهان آرسی مفتخر است تا هم اکنون این درون حرفه ای را به پرواز دوستان خاص پسند ارائه نماید . اگر به دنبال یک درون کامل هستید انتخاب این محصول میتواند بسیار منطقی باشد .

طراحی ظاهری :

ظاهر و طراحی کوادکوپتر T-smart XBM-57 بسیار حرفه ای می باشد . بدنه ای مستطیل شکل در وسط قرار گرفته و ۴ بازو به تساوی در طرفین قرار دارد . این کواد کوپتر از ۴ موتور و ۴ ملخ بهره گرفته است و دوربین آن در جلو ترین قسمت ممکنه Drone گنجانده شده است . دوربین ، بسیار کوچک و سبک اما با لنزی بزرگ طراحی شده که پرنده را مجبور به حمل وزن بالایی نمی کند . زیبایی این Drone بسیار خیره کننده است . شما میتوانید تلفن همراه و یا تبلت خودتان را در قسمت میانی رادیو کنترل قرار داده و تصاویر را به صورت لحظه ای مشاهده کنید .

  • کیفیت و متریال کوادکوپتر T-Smart XB-57 :

کیفیت و متریال کوادکوپتر T-smart مثال زدنی است بگونه ای که در اثر سقوط و یا اصابت ضربه براحتی نمیشکند و یا ازبین نمیرود . کاربر میتواند باخیالی آسوده کوادکوپتر خود را برفراز آسمان به پرواز دراورد و از پروازی استیبل و نرم لذت ببرد . بدنه و ملخ ها بسیار ارتجاعی بوده و از انعطاف بالایی برخوردارند . با لمس بدنه این کوادکوپتر به کیفیت بالای آن پی خواهید برد .

  • کمپانی سازنده T-Smart :

کمپانی T-smart کمپانی بسیار بزرگی در زمینه تولید محصولات هوشمند این روزها فعالیت گسترده ای میکند . طراحی های منحصر بفرد و خاص از ویژگی های بارز این برند است .

  • کوادکوپتر T-smart XBM-57 دارای دوربین Full HD

طراحی و تعبیه یک لنز دوربین عریض و بزرگ با کیفیت Full HD بر روی این درون موجب می شود تا کاربران بتوانند تصاویر و ویدئو هایی بسیار باکیفیت خلق کنند . با قرار دادن یک تبلت بر روی رادیو کنترل صفحه ی نمایشگر بسیار بزرگتری دارید و میتوانید کارهای هلی شات شخصی و یا خانوادگی انجام دهید . این دوربین از وضوح و کیفیت بالایی برخوردار است و دارای ارسال تصویر لحظه ای بر اساس wifi می باشد . با دانلود و نصب اپلیکیشن مربوط به کوادکوپتر T-smart میتوانید تصاویر را آنی بر روی نمایشگر خود دریافت کنید . مشاهده تصاویر به صورت لحظه ای میتواند به شما کمک کند تا حداقل خطای ممکنه را در تصویر برداری انجام داده و یا در لحظه به اصلاح خطاهای موجود بپردازید .

تصویر برداری و فیلم برداری هوایی بسیار لذت بخش است و هیچ چیز از چشمان تیز بین دوربین Drone دورنخواهد ماند . برد ارسال تصویر لحظه ای دوربین پرنده حداکثر تا ۱۰۰ متر است .

توجه : برای استفاده از این قابلیت به هیچ بسته ی اینترنتی نیازی نیست .

لازم بذکر است دوربین این پرنده مجهز به یک رم می باشد و خروجی کار شما علاوه بر تلفن همراه و یا تبلتتان بر روی رم نیز ذخیره میگردد که میتوانید به طور مستقیم با اتصال کابل به شکم پرنده فابل ها را خارج کرده و به مشاهده آن ها بپردازید .

کوادکوپتر T-smart دارای قابلیت حفظ ارتفاع خودکار

قابلیت حفظ ارتفاع خودکار یعنی زمانی که Drone را تا ارتفاع مشخصی بالا می آوریم پس از رها کردن جوی استیک سمت چپ که مربوط به ارتفاع پرنده است کوادکوپتر ارتفاع خود را حفظ میکند و آنی ارتفاع کم نمیکند و به زمین نمیخورد .
این قابلیت برای افراد تازه کار دلگرمی بسیار خوبی است چرا که بدون استرس و دغدغه میتوانند به تمرین و کسب مهارت پروازی بپردازند . این قابلیت در تمامی کوادکوپترهای جدید و روز بازار وجود دارد . تثبیت ارتفاع در عکاسی و فیلم برداری میتواند به شما کمک کند تا تصاویر و فیلم هایی بدون لرزش تهیه کرده و از خروجی کارتان بهره ببرید .

  • کوادکوپتر T-smart دارای تیکاف و لندینگ خودکار

تیکاف و لندینگ خودکار قابلیت بسیار جدیدی است که شما کاربر گرامی میتوانید با یک دکمه Drone را بلند کرده و با یک دکمه آن را وادار به نشستن بکنید . این آپشن کمک میکند تا در تیکاف و لندینگ به پرنده ضربه و یا فشاری وارد نشود . هرچند اگر تمایلی به استفاده از این قابلیت نداشته باشید میتوانید به صورت دستی پرنده را کنترل کنید .

ابعاد :

ابعاد کوادکوپتر T-smart XBM-57 معادل ۴۲*۴۲ سانتی است . این ابعاد بسیار متوسط و استاندارد بوده و برای فضاهای بسته و باز مناسب می باشد . کاربران گرامی میتوانند در هر محیط دلخواهی درون را به پرواز درآورده و نهایت لذت را ببرند .

  • کوادکوپتر T-smart دارای قابلیت بازگشت به خانه

بازگشت به خانه میتواند دلگرمی بسیار خوبی برای کاربران گرامی باشد . در صورت دورشدن پرنده و یا عدم توانایی در مهار آن می توانید دکمه ای را زده و پرنده را وادار به بازگشت به سمت رادیو کنترلش بکنید . البته لازم بذکر است از آنجایی که این Drone جی پی اس ندارد و این قابلیت بر اساس قطب نما عمل میکند چندان کاربردی و دقیق نیست لذا بهتر است با تمرین بتوانید پرنده خود را کنترل کنید .

رادیو کنترل : 

رادیو کنترل کوادکوپتر T-smart از نوع ۲٫۴ GHz می باشد و میتواند برد رادیویی معادل ۳۰۰ متر برای شما فراهم کند . این رادیو کنترل از طراحی بسیار جدیدی برخوردار است به گونه ای که میتوانید موبایل و یا تبلت خود را در میان آن قرار داده چرا که براحتی در میانه رادیو قرار گرفته و برای شما حکم یک نمایشگر را بازی میکند . این قابلیت به دلیل تغییر سایز ریموت براحتی امکان پذیر است .  این ریموت کنترل ۴ کاناله بوده و میتواند در تمامی جهات اصلی براحتی حرکت کند .

جایروسکوپ های ۶ محوره : 

طراحی و تعبیه جایروسکوپ های ۶ محوره بر روی کوادکوپتر t-smart موجب شده است ثبوت و استقامت فوق العاده بالایی به آن القا شود . این امر موجب می گردد که درون به نرمی پرواز کرده و در تیکاف و لندینگ های متوالی به طرفین کشیده نشود .

حرکات ۳D و ۳۶۰ درجه : 

قابلیت انجام حرکات ۳D و ۳۶۰ درجه هیجان و شادی فراوانی را به شما و اطرافیان هدیه می کند . البته ازآنجایی که ابعاد این پرنده نسبت به سایر مدل ها بزرگ بوده و مناسب محیط بیرون می باشد بهتر است با آن زیاد پشتک زدن را تجربه نکنید چراکه عمر مفید موتور ها کاهش پیدا می کند .

هدلس مود : 

کوادکوپتر T-smart XBM-57 دارای مود هدلس نیز می باشد . Drone ها در صورت عادی دارای جهت و سر می باشند و کاربران همیشه نسبت به سر و جهت پرنده پرواز می کنند . با فعال کردن قابلیت هدلس مود ،  پرنده همچون کره ای بدون جهت می شود و هدایت و بازگرداندن آن به محل تیکاف آسان می گردد .

چراغ های زیبا : 

در زیر بازو های کوادکوپتر T-smart XBM-57 چراغ های LED های زیبایی تعبیه شده است که علاوه بر اعلان وضعیت های پروازی ، پرواز در شب هنگام را برای شما فراهم میکند .

  • کوادکوپتر T-smart XBM-57 مناسب برای فضای indoor و یا outdoor ؟ 

به دلیل ابعاد و سایز متوسط  کوادکوپتر T-smart ، استفاده از آن در هر دو فضای باز و بسته مناسب است .

نکته قابل توجه این است که در فضای بیرون به مقدار وزش باد و جهت باد باید دقت کنید . هرچند این پرنده می تواند باد و نسیمی ملایم را تاب بیاورد اما اگر میزان باد شدید شد حتما پرنده را بنشانید .

موتور :

موتور های گنجانده شده در این پرنده از نوع براش بوده و میتواند پروازی بسیار حرفه ای را برای شما تداعی کند . عمر مفید موتور ها نیز بسیار بالاست .

باتری : 

باتری این پرنده ۲ سل ۷۰۰ میلی آمپری است و میتواند تایم پروازی معادل ۱۰ الی ۱۲ دقیقه را برای شما فراهم کند . بهترین و آسان ترین راه تهیه باتری یدک است .

پس از اتمام شارژ باتری با صرف زمان ۹۰ دقیقه باتری مجددا شارژ شده و میتوانید برای پرواز بعدی از آن بهره ببرید .

رنگ بندی : 

کوادکوپتر T-smart XBM-57 در یک رنگ مشکی – سبز که بسیار زیباست قابل ارائه به کاربران گرامی می باشد . امید است این رنگ بندی مورد پسند همگان قرار گیرد .

کوادکوپتر T-smart دارای قابلیت مسیردهی بر روی نقشه

میتوانید بر روی اپلیکیشن مربوطه نقاط و یا خطوط دلخواهی را ترسیم کرده و درون را وادار به حرکت در آن مسیر ها کنید . این قابلیت میتواند بسیار هیجان انگیز و مفرح باشد .

کوادکوپتر T-smart مجهز به قابلیت کنترل از طریق صدا

این قابلیت بسیار هیجان انگیز است . کافیست تا فرامینی را به صورت گفتاری به پرنده گفته تا از شما اطاعت کند . تعداد معدودی drone در دنیا از چنین قابلیتی بهره مندند و و جود چنین آپشنی موجب تکمیل شدن پرنده به معنای واقعی شده است .

در نتیجه باید اذعان کرد این پرنده در زمره ی کوادکوپتر های تفریحی – سرگرمی جزو کامل ترین و پرفروش ترین محصولات است . اگر قصد خرید دارید درون دارید ما به شما خرید Drone حرفه ای T-Smart xbm-57 را پیشنهاد می کنیم .

محتویات محصول : کوادکوپتر – رادیو کنترل – باتری – دوربین – گارد محافظ – پایه لندینگ.

810,000 تومان
ناموجود
اشتراک گذاری در فیس بوک .... اشتراک گذاری در گوگل پلاس .... اشتراک گذاری در تویتر .... اشتراک گذاری در فیس نما .... اشتراک گذاری در کلوب

محصولات مرتبط

کوادکوپتر W606-6

خرید کوادکوپتر W606-6
350,000 تومان

کواد کوپتر W606-2

فروش کواد کوپتر CX-35
920,000 تومان

کواد کوپتر LH-X14

کواد کوپتر LH-X14
540,000 تومان
ناموجود

کواد کوپتر T70VR

830,000 تومان
کلمات کلیدی