کوادکوپتر MJX X102S

کوادکوپتر ؟

کوادکوپتر در واقع همان هلیکوپتری است که چهار ملخ دارد. کوادکپترها به دلیل طراحی خاصی که نسبت به هلیکوپترها دارند، پرواز پایدارتری داشته که آن ها را برای کارهای نظارتی و تصویر برداری هوایی مناسب می کند. به خصوص، از آن ها در تحقیقات UAV ( هواپیمای بدون سرنشین که برای جمع آوری اطلاعات و عکس برداری استفاده می شود unmanned aerial vehicle) طی سال های اخیر استفاده های زیادی شده است. کوادکوپترها در سایزهای متفاوتی ارائه می شوند. بعضی از آن ها ابعادی کوچیک تر از یک CD دارند و بعضی دیگر پهنایی به اندازه ی یک متر دارند.

کاربرد کوادکوپتر

کوادهای شخصی در سال های اخیر چه به عنوان وسیله ای برای سرگرمی و چه به عنوان وسیله ای برای خلق عکس های زیبا توسط عکاس های حرفه ای خیلی مورد توجه قرار گرفته اند. با پیشرفت تکنولوژی، کاربردهای تازه ای از کوادها در حال ظهور کردن است که در ادامه به بخشی از آن ها می پردازیم.

صنعت هواپیمایی

یکی از کاربردهای جالب کوادها استفاده در صنعت هواپیمایی است. البته وقتی هواپیما در آسمان یا باند فرود است به هیچ عنوان کوادها مسئله خوش آیندی نیستند چرا که امکان برخورد و صدمه دیدن هواپیما وجود دارد، اما می توان از کوادها به منظور بررسی و تشخیص عیب های ظاهری بدنه ی هواپیما که نقش مهمی در ایمنی پرواز دارد استفاده کرد. این کار در گذشته به وسیله ی مهندسان آموزش دیده انجام می شده است. اما اکنون تنها نیاز است که کواد به همراه یک دوربین HD به پرواز درآید و مهندس ناظر آن را کنترل کرده و تصاویر و فیلم های لازم را از بدنه هواپیما تهیه کند و سپس با بررسی فیلم ها و تصاویر، نقص های بدنه ی هواپیما را تشخیص دهد. در واقع در این کاربرد نیاز به حضور فیزیکی انسان حذف شده است. یکی از شرکت های پیشگام در این زمینه easyjet می باشد.

۱۳

امداد و نجات

از کوادها می توان در عملیات نجات و کمک به افرادی که دچار سوانح و بلایای طبیعی شده اند هم استفاده نمود.

مثلا در شرایطی که افراد امداد رسان در حال جستجوی منطقه هستند می توان با به پرواز درآوردن کوادها و تهیه تصاویر و فیلم از منطقه ی تحت  بررسی، نقاطی را که افراد مصدوم در آن جا قرار دارند شناسایی کرده و تیم امداد رسان را به آن جا هدایت نمود. هم چنین به عنوان کاربردی که در آینده می تواند مطرح شود استفاده از ربات های امداد رسان که با کوادها به صورت رادیویی لینک ارتباطی دارند می تواند کیفیت امداد رسانی را ارتقا بخشد.

۱۴

معادن

در معادن نیز می توان کوادها را مورد استفاده قرار داد. چرا که برای تهیه تصاویر معدن جهت تشخیص نقاط خطرناک و حادثه خیز مانند دیواره های دارای درزه و ورودی معادن می تواند به کار آید. این بررسی ها می تواند در صورت ریزش دیواره های معدن خطرات جانی برای ناظران به همراه داشته باشد. همچنین در گذشته باید تصاویر هوایی با هلیکوپتر تهیه می شد که هزینه بالایی داشت. وجود کواد می تواند این هزیه را بسیار پایین آورد. در کل در کارهای نظارتی که برای کارکنان معدن  می تواند خطرات جدی وجود داشته باشد، بهتر است نقش نظارتی به کوادها واگذار شود.

۱۵

بعضی از شرکت های بزرک هم مانند Amazon و FedEX از کوادها برای تحویل محموله های خود در مناطق محلی استفاده کرده اند. هم چنین بعضی از پیتزا فروشی ها هم دست به چنین اقدامی زده اند.

البته کاربردهای کواد به این موارد محدود نمی شود و شما هم می توانید کاربردهای جالبی برای آن پیدا کنید.

چگونه یک کوادکوپتر پرواز می کند ؟

هلیکوپتر دارای یک ملخ بزرگ است که تمام توان لازم برای بالا کشیدن هلیکوپتر را فراهم می کند. همچنین یک ملخ کوچک هم روی دم وجود درد که گشتاور ایرودینامیکی ناشی از ملخ بزرگ را خنثی می کند.(بدون ملخ کوچک، بدنه هلیکوپتر با سرعت ملخ بزرگ و در خلاف جهت چرخش آن به دور خودش خواهد چرخید)

برخلاف هلیکوپتر، یک کوادکوپتر از چهار ملخ برای تولید نیروی بالابرنده استفاده می کند و هر ملخ یک چهارم وزن را تحمل میکند. بنابراین به موتورهای با قدرت کمتر و ارزان تر نیاز است. کنترل حرکت کوادکوپتر به وسیله تغییر دادن نیروی نسبی ناشی از هر ملخ به دست می آید.

البته برخی کواد کوپتر ها بیش از چهار موتور دارند نظیر ۶ و ۸ موتوره

چهار ملخ یک کوادکوپتر در رئوس یک مربع قرار داده شده اند که هر دو ملخی که در رئوس مقابل هم (به صورت قطری) قرار دارند در یک جهت می چرخند. یعنی دو ملخ در جهت عقربه های ساعت و دو ملخ در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخند. در واقع هر ملخ مخالف جهت ملخ همسایه ی خود می چرخد. اگر تمام ملخ ها در یک جهت بچرخند، حرکت کواد مانند هلیکوپتری است که روی دم خودش ملخ ندارد. این مورد در ویدیوی زیر قابل مشاهده است:

این دوران حول محور عمودی ناشی از عدم تعادل در گشتاور ایرودینامیکی است. به شکل زیر دقت کنید.

۱۷

گشتاور ایرودینامیکی ناشی از جفت ملخ اول به وسیله گشتاور تولیدی توسط جفت ملخ دوم (که درخلاف جهت اولی می چرخند) خنثی می شود. حال اگر به جای کوادکوپتر یک مولتی کوپتر داشته باشیم، برای بدست آوردن تعادل و پرواز پایدار، باید به تعداد موتورهایی که در یک جهت می چرخند، موتورهایی که در خلاف جهت آن ها می چرخند نیز وجود داشته باشد.

برای کنترل تعادل کوادکوپتر باید به وسیله سنسورها اندازه گیری بی وقفه انجام شده و تنظیمات سرعت به ملخ ها اعمال شود. این تنظیمات به صورت اتوماتیک توسط یک سیستم کنترل برای حفظ تعادل کواد انجام می شود. یک کوادکوپتر تعدادی درجه آزادی (قابل کنترل) دارد که هر کدام از این درجه های آزادی به وسیله تنظیم نیروی تولیدی هر ملخ قابل کنترل است. ابتدا کمی درباره آزادی های حرکت یک جسم پرنده صحبت می کنیم.

پایداری و کنترل یک هواپیما که می تواند آزادانه در سه بعد حرکت کند نسبت به خودرو یا کشتی که فقط می توانند در دو بعد حرکت کنند بسیار پیچیده تر است. هر تغییر در یکی از جهت ها روی سایر جهت ها هم تاثیر خواهد گذاشت. مطابق شکل زیر، سه خط فرضی را تصور کنید که از یک هواپیما عبور کرده و نقطه برخورد آن ها در مرکز ثقل هواپیما است.

Roll_Pitch_Yaw-300x257

هواپیما می تواند حول هرکدام از این محورها چرخش کند. چرخش حول این محورها اساس کار جهت گیری هواپیما و حرکت به سمت مطلوب را شکل می دهد. اصطلاحات فنی این چرخش ها به شکل زیر است:

-چرخش حول محوری که ا زجلو به عقب هواپیما عبور کرده roll یا دوران حول محور طولی نام دارد.

-چرخش حول محوری که از کناره های هواپیما عبور کرده Pitch یا دوران حول محور عرضی نام دارد.

-چرخش حول محوری که به صورت عمودی از هواپیما عبور کرده yaw یا دوران حول محور عمودی نام دارد.

اما برای چرخش کواد در جهت هایی که گفته شد، ملخ ها باید چگونه بچرخند؟

در کواد کوپترها برای این که take-off و فرود نرمی داشته باشیم باید ۴ موتور با سرعت یکسان به گردش درآیند. (فرض بر این است که وزن کواد کوپتر به صورت مساوری روی بدنه یا فریم قرار گرفته است).

متمایل شدن به چپ یا راست

برای متمایل شدن (یا چرخش) به راست یا چپ باید سرعت دو موتوری که در یک طرف هستند نسبت به سرعت دو موتوری که در طرف دیگر هستند افزایش پیدا کند. برای مثال اگر بخواهیم به سمت چپ متمایل شویم باید موتورهای سمت راست بدنه سریع تر بچرخند و موتورهای سمت چپ هم سرعت خود را کاهش بدهند. برای متمایل شدن به سمت راست باید خلاف حالتی که بیان شد اتفاق بی افتد، یعنی موتورهای  سمت چپ باید افزایش سرعت داده و موتورهای سمت راست سرعت خود را کاهش دهند.

متمایل شدن به جلو یا عقب

به همین ترتیب برای متمایل شدن به سمت جلو، دو موتور عقب باید سرعت را افزایش داده و موتورهای جلویی سرعت را کاهش بدهند. برای متمایل شدن به عقب باید معکوس این عملیات تکرار شود. یعنی دو موتور جلوی سرعت خود را افزایش داده و دو موتور عقبی سرعت خود را کاهش دهند.

چرخش به چپ یا راست حول محور عمودی

برای این که کواد به سمت چپ یا راست بچرخد باید دو موتور که به صورت قطری رو به روی هم هستند سرعت خود را افزایش دهند. برای چرخش ساعتگرد (به سمت راست) حول محور عمودی، باید دو موتوری که پاد ساعتگرد می چرخند افزایش سرعت پیدا کنند و دو موتور دیگر سرعت خود را کاهش دهند. هم چنین برای چرخش پادساعت گرد (به سمت چپ) حول محور عمودی، باید دو موتوری که ساعت گرد می چرخند افزایش سرعت داده و دو موتور دیگر سرعت خود را کاهش دهند. دلیل این که برای چرخش ساعتگرد از موتورهای پادساعتگرد استفاده می شود قانون سوم نیوتن است (چرا؟). به شکل زیر دقت کنید.

 

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید برای چرخش پادساعتگرد از موتورهای ساعتگرد استفاده شده است.

افزایش یا کاهش ارتفاع

با چرخش هر کدام از ملخ های کواد نیرویی به سمت بالا به کواد وارد می شود که مجموع نیروی حاصل از چرخش چهار ملخ همان نیروی بالا برنده ی کواد است. نیروی گرانش هم که برابر با وزن کواد است به سمت پایین به آن وارد خواهد شد. حال اگر این دو نیرو برابر با هم باشند، هم دیگر را خنثی کرده و کواد در یک ارتفاع ثابت باقی می ماند. در صورت بیشتر بودن نیروی بالابرنده، ارتفاع کواد افزایش پیدا می کند و در صورت بیشتر بودن نیروی گرانش، ارتفاع کواد کاهش پیدا خواهد کرد.

حرکت افقی به جلو یا عقب

به منظور حرکت افقی کوادکوپتر رو به جلو باید موتورهای عقبی نسبت به موتورهای جلویی سریع تر بچرخند که باعث متمایل شدن کواد به جلو می شود. حال در این وضعیت اگر سرعت تمام موتورها به یک میزان افزایش یابد، کواد به سمت جلو حرکت خواهد کرد. برای حرکت به سمت عقب هم عکس این مطلب درست است. یعنی باید موتورهای جلویی سریع تر بچرخند و سپس سرعت تمام موتورهای به یک میزان افزایش پیدا کند.

به نظر شما علت حرکت روبه جلو وقتی که کواد به سمت جلو متمایل میشود چیست؟

در این حالت نیروی بالابرنده ی کواد دیگر عمودی نیست و مایل می شود پس دارای یک مولفه ی عمودی و یک مولفه ی افقی خواهد بود. مولفه ی عمودی بسته به این که از نیروی گرانش بیشتر، کمتر یا مساوی با آن باشد، به ترتیب سبب افزایش، کاهش و حفظ ارتفاع کواد می شود. اما مولفه افقی نیروی بالا برنده کواد را به سمت جلو هدایت می کند.

معرفی قطعات کوادکوپتر

حال که با کاربردها و اصول پرواز کواد آشنا شدیم بهتر است درباره اجزای آن هم اطلاعاتی بدست آوریم. یک کواد معمولا شامل قطعاتی مانند : فریم یا بدنه، موتور، ملخ، باتری، سنسورهای IMU، کنترل کننده پرواز، فرستنده و گیرنده می باشد. می خواهیم چند مورد از مهم ترین قطعات کواد را به صورت ساختاری بررسی کنیم.

فریم

بدنه یا فریم ساختاری است که قطعات روی آن نصب می شود و باید دارای استقامت کافی باشد تا بتواند لرزش های ناشی از چرخش موتورها را تا حد ممکن خنثی کند. بدنه کوادکوپتر از ۲ یا ۳ بخش تشکیل شده است که لزوما هم نباید از یک جنس باشند.

-صفحه مرکزی که بردهای الکترونیک روی آن قرار می گیرند.

-چهار بازوی اصلی که به صفحه ی مرکزی وصل می شوند.

-چهار چنگک یا نگه دارنده ی موتورها که به انتهای بازوها وصل می شوند.

جنس بدنه عمدتا از مواد زیر می باشد: فیبر کربن، الومینیوم، چوب مانند MDF

۷

موتور

برای به پرواز درآوردن کوادها نیاز به موتورهایی پرسرعت است که با ولتاز DC کار می کنند و البته مشکلاتی مانند از بین رفتن جاروبک ها و جرقه زنی در آن ها وجود ندارد. به بیان دیگر عملکرد سریع، بی وقفه و صحیح موتورها جزء حیاتی ترین عوامل در پرواز کواد است. به همین دلیل بهترین گزینه استفاده از موتورهای براشلس است.

حال کمی درباره ی موتورهای براشلس توضیح می دهیم. این موتورها از این لحاظ که برای چرخاندن شافت از سیم پیچ و آهنربا استفاده می کنند به موتورهای DC معمولی شبیه هستند، اما روی شافت خود هیچ جاروبکی که باعث تغییر جهت جریان سیم پیچ ها شود ندارند (به همین دلیل به آن ها brushless یا بدون جاروبک می گویند). در عوض در مرکز خود سه سیم پیچ دارند که ثابت شده اند، به این معنا که سیم ها مستقیما به آن ها متصل بوده و نیازی به جاروبک ندارند. در فضای اطراف سیم پیچ ها تعدادی آهن ربا درون محفظه یک استوانه که به شافت متصل است قرار گرفته اند.

موتورهای براشلس نسبت به موتورهای DC معمولی سریع تر می چرخند و در یک سرعت معین توان کمتری مصرف می کنند. این موتورها به این دلیل که در جاروبک ها توان تلف شده ای ندارند (چون اصلا جاروبک ندارند) مصرف انرژی بهینه تری داردند.

موتورهای براشلس در انواع مختلفی عرضه می شوند که از نظر سایز و مصرف جریان تفاوت دارند. در زمان انتخاب موتور باید وزن، سایز، اندازه ملخ یا پروانه مورد استفاده و در نهایت به میزان جریان مصرفی دقت کرد. در تصویر زیر یک نمونه موتور براشلس که مربوط به یک فلاپی گردان قدیمی است را مشاهده می کنید. استاتور این موتور همان سیم پیچ های مرکزی است که ثابت هستند و روتور هم که در شکل به صورت وارونه در سمت راست قرار گرفته دارای آهن ربای دائمی است. چرخش این موتورهای نیازمند برد الکترونیک مخصوصی است.

۸۰۰px-Floppy_drive_spindle_motor_open

ESC

Electronic speed controller) ESC) یک برد الکترونیکی است که به موتور می گوید که با چه سرعتی بچرخد و برای هر موتور یک عدد نیاز است. هر کدام از ESC ها باید به صورت مستقیم یا از طریق برد توزیع کنند توان، به باتری متصل گردند. چرخش موتورها با سرعت بسیار دقیق به منظور پرواز پایدار اهمیت وجود ESC را نشان می دهد.

اغلب موتورهای براشلس دارای ۳ فاز هستند، بنابراین منبع تغذیه DC برای چرخاندن آن ها مناسب نیست. راه حل استفاده از  ESC است. ESC سه سیگنال فرکانس بالا با فاز متفاوت اما قابل کنترل را به طور پیوسته برای چرخش موتور تولید می کند و  هم چنین می تواند با source کردن جریان کافی باعث شود تا موتور در صورت نیاز توان بیشتری مصرف کند. ESC یک برد کنترل موتور ارزان قیمت با یک ورودی باتری و یک خروجی ۳ فاز برای موتور است. هر ESC به طور مستقل با یک سیگنال PPM (یا PWM) کنترل می شود. برای یک کوادکوپتر، کنترلر باید توانایی تولید فرکانس های تا حد امکان بالا را داشته باشد تا موتور بتواند به منظور پایداری بیشتر کواد، خیلی سریع تغییر سرعت دهد. برای مثال سیگنال PPM با ۲۰۰ یا ۳۰۰ هرتز مناسب است.

دو فاکتور مهم در انتخاب ESC نقش دارند:

 1. توانایی source کردن جریان کافی که حداقل باید ۱۰ آمپر باشد.
 2. امکان تغییر فرکانس سیگنال در محدوده دلخواه و قابل تنظیم.

در شکل زیر یک نمونه ESC که توانایی source کردن ۳۰ آمپر را دارد مشاهده می کنید.

۹

کنترل کننده پرواز

هیچ انسانی قادر نیست تا با استفاده از قوانین فیزیک بیان شده جهت پرواز کواد، تعادل کواد را حفظ کرده و آن را به مقصد مورد نظر هدایت کند. این جاست که کنترل کننده های پرواز وارد بازی می شوند. در واقع برد کنترل کننده پرواز مغز کواد است. این برد بر اساس ورودی، سرعت موتورها را کنترل می کند. مثلا فرمان حرکت افقی که از طرف خلبان صادر می شود به برد کنترل کننده پرواز داده شده و این برد سرعت موتورها را متناسب با این دستور تنظیم می کند. همچنین برای پروازی دقیق تر نیاز است تا علاوه بر کنترل خلبان، کنترل های دیگر که ناشی از اندازه گیری سرعت، شتاب، جهت، موقعیت جغرافیایی و … است به کواد اعمال شود. در نتیجه سنسورهایی مانند شتاب سنج و ژیروسکوپ که برای تعیین سرعت موتورها به کار می روند در این قسمت قرار گرفته اند. قسمتی که مسئول اندازه گیری است، IMU یا واحد اندازه گیری داخلی نام دارد.

IMU یک سنسور الکترونیکی است که وظیفه اندازه گیری سرعت، جهت و نیروی گرانش کواد را بر عهده دارد. این اندازه گیری ها کمک می کند تا محاسبات لازم برای تغییر سرعت موتور ها انجام شود. IMU ترکیبی از یک شتاب سنج ۳ محور و یک ژیروسکوپ (گردش نما) ۳ محور می باشد. در برخی موارد از یک مغناطیس سنج ۳ محور هم برای پایداری بیش تر محور عمودی استفاده می شود.

IMU چگونه کار می کند؟

شتاب سنج، نیرو و شتاب را اندازه گیری می کند، بنابراین گرانش به سمت پایین هم حس می شود. چون شتاب سنج، حس گرهای ۳ محور دارد، در نتیجه جهت دستگاه را هم می تواند تشخیص دهد.

ژیروسکوپ سرعت زاویه ای را اندازه گیری خواهد کرد. به بیان دیگر سرعت گردش حول سه محور را به دست می آورد.

استفاده از شتاب سنج به تنهایی

اگر فقط از شتاب سنج استفاده شود می توان جهت را نسبت به سطح زمین به دست اورد. اما وقتی لرزش موتورهای زیاد باشد، شتاب سنج نمی تواند لرزش را از جهت تشخیص دهد و ناپایدار می شود. بنابراین برای حل این مشکل سراغ ژیروسکوپ می رویم. در نتیجه بین لرزش و حرکت واقعی تمایز قائل خواهیم شد.

استفاده از ژیروسکوپ به تنهایی

با ژیروسکوپ می توانیم حرکت گردشی را تشخیص دهیم، پس چرا فقط از ژیروسکوپ استفاده نمی کنیم؟

ژیروسکوپ معمولا دچار رانش یا drift می شود به این معنا که اگر شروع به چرخش سنسور کنیم، خروجی ژیروسکوپ سرعت زاویه ای خواهد بود اما در صورت متوقف کردن حرکت، مطمئن نیستیم که خروجی ژیروسکوپ هم صفر می شود. اگر تنها از ژیروسکوپ استفاده شود بعد از توقف هم چنان خروجی غیر صفر وجود خواهد داشت. به همین دلیل از شتاب سنج هم در کنار ان استفاده می شود.

۱۰

در دنیای هلی شات ها ، روز به روز نیاز های کاربران گسترده تر می شود و با مرتفع شدن نیازشان احساس بی نیازی نمی کنند بلکه نیاز های جدیدی در آن ها ایجاد می شود و آنان خواهان پرنده های حرفه ای تری هستند تا در نهایت خروجی کارشان به بهترین شکل در بیاید ! کوادکوپتر MJX X102S پرنده ای کاملا حرفه ای و تخصصی می باشد و به عنوان یک Drone نیمه حرفه ای جای خودش را تثبیت کرده است . از شما دعوت می شود که ویژگی های این درون خارق العاده را که در ذیل آمده است با دقت بخوانید .

 • کمپانی MJX

امروزه کمپانی های زیادی در عرصه ی طراحی و تولید پرنده های تفریحی – سرگرمی و تخصصی فعالیت می کنند که برخی از آن ها در این زمینه سرشناس و برخی تازه واردند . مجموعه های عرضه کننده می توانند با در نظر گرفتن نیاز کاربران به کمپانی های تولید کننده پرنده های مورد نظرشان را سفارش دهند و سپس پرنده های تولیدی بصورت انحصاری از آن مجموعه به فروش می رسد . کوادکوپتر MJX X102S توسط مجموعه جهان آرسی به کمپانی بنام MJX سفارش داده شده و اختصاصا از مجموعه جهان آرسی میان متقاضیان عرضه می گردد .

 • کشور سازنده
  کمپانی بزرگ و محبوب MJX که سازنده Drone حرفه ای X102 می باشد در کشور چین و در شهر Xingye جنوبی قرار دارد .

سال تولید : 

کوادکوپتر MJX X102S در سال ۲۰۱۷ میلادی تولید شده است و به تازگی و برای اولین بار توسط جهان آرسی در بازار عرضه گشته است .

 • کوادکوپتر MJX X102S  به همراه دوربین FULL HD و ۴K

عموما دوربین های بکار رفته در drone های تفریحی – سرگرمی کیفیت چندان بالایی ندارد اما کوادکوپتر MJX X102S از این قاعده مستثنی است ، شما با خرید Drone حرفه ای X102 از یک دوربین حرفه ای ۱۶ مگاپیکسلی بهره میبرید که باعث می شود تا آن را از سایر مدل ها متمایز سازد . دوربین مذکور در یک قاب استاندارد قرار گرفته است و این قاب قادر است دوربین های گوپرو ، C4018 ، C4015 و … را نیز ساپورت و حمل نماید . وصل شدن دوربین به یک لرزش گیر باعث می شود که خروجی کار فاقد هرگونه لرزش باشد و کیفیت خروجی آن افزایش پیدا کند . این دوربین دارای قابلیت FPV می باشد و کاربر می تواند در لحظه خروجی کار را روی تلفن همراه خود مشاهده نمایند . این محصول با ۲ دوربین Full HD و ۴K ارائه و با کیفیت عکاسی ۱۶ مگاپیکسل توسط مجموعه جهان آرسی در حال عرضه می باشد . لازم بذکر است بدانید که شما می توانید از این دوربین به عنوان یک دوربین مستقل اکشن کمرا به صورت کاملا مجزا در مکان های مختلف و یا حتی در دریا و استخر از آن استفاده نمایید .

 • کواد کوپتر X102 مجهز به سیستم هدلس مود

کوادکوپتر MJX X102S نیز مانند سایر پرنده ها قابلیت هدلس مود را دارا می باشد که کاربر با فعال کردن آن جهت های پرنده را از بین می برد و آن را چون کره ( بدون سر و جهت می کند و مسلما در این شرایط به پرواز در آوردن پرنده کار راحت تری است ! )

 • کوادکوپتر MJX X102 دارای قابلیت بازگشت به خانه

یکی دیگر از قابلیت های کوادکوپتر MJX X102S قابلیت بازگشت به خانه است . اگر چه این آپشن خیلی دقیق نبوده اما وجود آن نیز خالی از لطف نیست در صورتیکه پرنده از کنترل خارج شد بوسیله قطب نمایی که در آن تعبیه شده است پرنده به سمت رادیو کنترل پرواز می کند اما همانطور که قبلا ذکر شد نباید خیلی به این آپشن متکی بود !

 • کوادکوپتر MJX X102S دارای مود های پروازی متنوع می باشد
  کوادکوپتر MJX X102S دارای دو مود پروازی آرام و سریع است . که برای افراد تازه کار مود آرام آن پیشنهاد می شود . پس از تمرین و کسب مهارت پروازی می توانید مود سریع آن را نیز تجربه کنید .
 • باتری Drone MJX X102
  باتری تعبیه شده در این کوادکوپتر از نوع ۷٫۴ ولت ۲۰۰۰ میلی آمپر می باشد که قادر است تایم پروازی معادل ۱۰ الی ۱۲ دقیقه را مهیا سازد .

برای افزایش تایم پروازی هم میتوان باتری دستگاه را ارتقا داد و هم می توان باتری یدک تهیه نمود .

 • مدت زمان شارژ باتری X102
  پس از اتمام تایم پروازی تنها با صرف ۱۲۰ دقیقه میتوان باتری را مجددا شارژ و از پرواز نهایت لذت را برد .
 • رادیو کنترل X102s
  رادیو کنترل کوادکوپتر MJX X102S از نوع ۲٫۴ GHz می باشد که میتواند برد عمودی ۱۰۰ متر و برد افقی ۳۰۰ الی ۵۰۰ متر را برای شما فراهم کند .
 • چراغ های LED
  یکی از مواردی که در زیبایی دستگاه تاثیر گذار می باشد LED های بکار رفته در آن است . این چراغ ها علاوه بر زیبایی و اعلان وضعیت پروازی ، پرواز در شب هنگام را آسان تر می کند .
 • کوادکوپتر MJX X102S دارای قابلیت حفظ ارتفاع خودکار می باشد
  در حین پرواز ، حفظ ارتفاع دستگاه بسیار مهم و ضروری می باشد که شاید انجام این کار برای خیلی از کاربران راحت نباشد و از آن جایی که راحتی کاربر یکی از اهداف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان می باشد در صدد رفع این مشکل تلاش های زیادی صورت گرفت . بوسیله قابلیت حفظ ارتفاع خودکار تنها کافی است کاربر پرنده را به ارتفاع دلخواه ببرد و سپس آن را رها کند پرنده به حالت شناور در هوا باقی می ماند و تنها کافیست کاربر جهات آن را کنترل کند . لازم بذکر است که این ویژگی بخاطر وجود یک بارومتر در پرنده می باشد .
 • جایروسکوپ های ۶ محوره
  وجود جایروسکوپ های شش محوره کمک می کند که پرنده حین پرواز به طرفین متمایل نشود و کاملا استیبل پرواز کند .
 • ملخ ها
  یکی از ویژگی هایی که ظاهر این پرنده را عجیب کرده است تعبیه ملخ ها در زیر موتور های آن می باشد . اما باید گفت که این کار تنها به دلیل زیبایی صورت نگرفته و این اقدام باعث می شود که سرعت پرنده در حین بلند شدن و پرواز بیشتر گردد . گاردهایی که به منظور حفاظت از ملخ ها تعبیه شده بزرگ هستند و قادر می باشند سرتاسر ملخ ها را از هرگونه آسیب حفظ کنند .
 • کیفیت  بدنه
  این پرنده سفارشی از کیفیت متریال بالایی برخوردار است و به جرات می توان گفت که در سقوط های متواتر بدنه آسیب نمی بیند .
 • پایه های لندینگ
  پایه های لندینگ بکار رفته در کوادکوپتر MJX X102S نسبت به مدل های دیگر بلند تر می باشد که این امر مانع از ورود گردو خاک به درون دستگاه می گردد .

کوادکوپتر MJX X102S مجهز به سیستم تیکاف و لندینگ خودکار

کوادکوپتر MJX X102S

کوادکوپتر MJX X102S

یکی از دغدغه های اکثر کاربران بلند کردن و نشاندن پرنده می باشد به گونه ای که آسیبی به آن وارد نشود . تعبیه یک دکمه برروی رادیو کنترل این مشکل را برطرف کرده است . بوسیله این دکمه پرنده را به طور خودکار بلند کنید و در ارتفاع ۱٫۲ متری قرار دهید و مجدد بوسیله همان دکمه میتوانید پرنده را براحتی بر روی زمین بنشانید .

 • رنگ بندی
  این کوادکوپتر در یک رنگ فوق العاده زیبای قرمز براق به پرواز دوستان عرضه عرضه می گردد .
 • موتورها
  موتور های تعبیه در این پرنده از نوع براش می باشد این موتور ها برخلاف مدل های قبلی در بالای بازوهای پرنده قرار گرفته است که این کار نیز هدفمند بوده و تعویض موتور ها را آسان تر کرده است .
 • حرکات ۳D
  یکی از کارهای هیجان آور برای تمامی کاربران انجام حرکات ۳D می باشد که باتوجه به سایز دستگاه که ۵۰*۵۰ است انجام این کار خیلی توصیه نمی گردد .
 • قفل پرنده در ارتفاع دلخواه
  یکی از آپشن های جدید کوادکوپتر MJX X102S وجود یک دکمه برای قفل پرنده در ارتفاع دلخواه می باشد . این آپشن فیلم برداری و عکس برداری از سوژه مورد نظر را آسان تر کرده است .

کوادکوپتر MJX X102S دارای گارانتی سلامت و خدمات پس از فروش و آموزش رایگان از جانب مجموعه جهان آرسی می باشد .

محتویات پکیج : کوادکوپتر ، رادیو کنترل ، دوربین ، شارژر کوادکوپتر ، شارژر دوربین ، باتری ، ملخ – گارد ، پایه لندینگ ، مانت دوربین ، پیچ گوشتی ، دفترچه راهنما.

1,100,000 تومان
ناموجود
اشتراک گذاری در فیس بوک .... اشتراک گذاری در گوگل پلاس .... اشتراک گذاری در تویتر .... اشتراک گذاری در فیس نما .... اشتراک گذاری در کلوب

محصولات مرتبط

کوادکوپتر XKX300

خرید کوادکوپتر XKX300
1,300,000 تومان
ناموجود

کوادکوپتر HC 628

خرید کوادکوپتر HC 628
380,000 تومان
ناموجود

کواد کوپتر WLtoys Q303-B

خرید کواد کوپتر WLtoys Q303-B
970,000 تومان
ناموجود

کواد کوپتر CX-91 Jumper

1,600,000 تومان
کلمات کلیدی